Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-06-25">25 juni 2018</time>

Högre risk för hörselskador bland kvinnliga förskollärare

Förskolebarn som sitter på golvet och ropar

Kvinnor som jobbar inom förskolan löper större risk att drabbas av hörselskador än personal inom andra kvinnodominerade yrken. Det visar en ny avhandling av audionomen Sofie Fredriksson, som tycker att det forskas för lite om hörselproblem bland kvinnor.

Bullret inom förskolan utgör en större risk än bullret i en fabrik, eftersom förskolelärarna måste anstränga sig för att höra i bullret. Det visar doktorsavhandlingen ”Hearing-related symptoms among women”, som Sofie Fredriksson disputerade med i mitten av juni, vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Häften har svårt att höra

En enkät bland 10 000 kvinnor, varav hälften inom förskolan och hälften inom andra kvinnodominerade yrken, visade bland annat att sju av tio förskolelärare blir lätt stressade av ljud, så kallad ljudtrötthet. Hälften har svårt att höra vad andra säger på jobbet på grund av ljudmiljön och ungefär lika många uppger att de är ljudöverkänsliga. I andra kvinnodominerade yrken är motsvarande siffror betydligt lägre.

Stort problem under lång tid

Dålig ljudmiljö har länge varit ett enormt problem inom förskolan. Redan 2010 slog HRF larm om dålig ljudmiljö i förskolan i rapporten ”Kakofonien”. En HRF-undersökning bland medlemmar i Lärarförbundet visade att hela 73 procent upplevde ljudmiljön på jobbet som ett problem i stort sett hela tiden. En stor andel av dessa medlemmar arbetade inom just förskolan. Sedan dess har HRF lyckats sätta ljudmiljö på samhällets dagordning och sätta blåslampa på såväl politiker som arbetsgivare och fack.

Länkar

Ljud orsakar oftare stress hos förskolepersonal (Sveriges Radio Ekot 2018-06-25)

”Kakofonien: En rapport om störande ljud och samtalsvänliga ljudmiljöer” (pdf)

Avhandlingen ”Hearing-related symptoms among women – Occurrence of symptoms and effects of occupational exposure to noise and stress”.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.