Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-02-25">25 februari 2021</time>

Nu har hörselskadade i Bolivia fått ett eget riksförbund

FENAHIBO - La Federación Nacional de Hipoacúsicos Bolivia
Deltagare på FENAHIBOs (första riksförbundet för hörselskadade i Sydamerika) första kongress.

Tre föreningar i Bolivia har, med stöd av HRF, bildat det första nationella förbundet för hörselskadade i Sydamerika.
Välkommen! hälsar HRF, som föddes nästan på dagen 100 år tidigare.

Som en av världens största hörselskadeorganisationer är HRF en drivande kraft i arbetet för att skapa en värld som är mer tillgänglig och jämlik för hörselskadade.

HRFs arbete för hörselskadades rättigheter i Bolivia

HRF har sedan 2011 deltagit i ett utvecklingssamarbete med organisationer för hörselskadade i Bolivia. Idag samarbetar HRF med tre olika lokalföreningar för hörselskadade – ASHICO, ASHICRUZ och AHLP –, som arbetar för att stärka hörselskadades möjligheter och rättigheter i Bolivia.

Första nationella förbundet för hörselskadade i Sydamerika

Och nu, just som HRF firar 100 år, har de tre föreningarna tillsammans bildat ett nationellt förbund: FENAHIBO – La Federación Nacional de Hipoacúsicos Bolivia!

Bildandet av förbundet är ett viktigt steg i utvecklingssamarbetet men också för hörselskaderörelsen i Bolivia. Det är även det första nationella förbundet för hörselskadade i Sydamerika.

Första kongressen genomfördes på plats och distans

På den första kongressen deltog representanter från alla tre föreningar som ombud och det var också möjligt att följa kongressen via Zoom.  På kongressen valdes en styrelse för förbundet, som består av fem ledamöter och två suppleanter.

På FENAHIBOs första kongress deltog ca 25 medlemmar via Zoom och ca 15 medlemmar fysiskt.
På FENAHIBOs första kongress deltog ca 25 medlemmar via Zoom och ca 15 medlemmar fysiskt.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.