Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-02-07">7 februari 2017</time>

Återskapade hörsel genom genterapi

Virus som bär rätt gen till rätt ställe hos mössen.
Virus som bär rätt gen till rätt ställe hos mössen.

Nu har forskare i USA lyckats återskapa hårceller hos möss genom genterapi. Det här innebär ett viktigt genombrott i forskningen om att bota hörselnedsättning.

Det pågår många forskningsprojekt på olika håll i världen som handlar om att återskapa hårceller genom genterapi och på så sätt bota hörselnedsättning, bland annat i Sverige. Alla dessa forskningsprojekt ger olika pusselbitar som tillsammans kan ge svaret på hur hörselnedsättning kan behandlas.

Nu har forskare vid Boston Children´s Hospital och Harvard Medical School lyckats återskapa hörseln hos döva möss, skriver tidskriften Nature Biotechnology.

Hårceller återskapades

Mössen i forskningsstudien hade ungefär samma genetiska förändring som människor med Ushers syndrom, typ 1c – ett syndrom som leder till dövblindhet, och ofta även försämrad balans. Genförändringen innebar att mössen hade brist på ett protein som skyddar de yttre hårcellerna i innerörat. Därmed bröts hårcellerna ner och de förlorade stora delar av hörseln. Men genom att föra in rätt gen till rätt ställe lyckades forskarna återskapa hårceller, så att de reagerade på ljud och kunde skicka signaler till hjärnan.

Döva möss som behandlades strax efter födseln reagerade på ljud lägre än 80 decibel. Några hörde ljud på bara 25-30 decibel, precis som möss utan hörselnedsättning. Även balansen förbättrades. Men hörseln återskapades bara hos nyfödda möss, och fungerade sedan i omkring sex månader efter behandlingen. Om mössen var ett par veckor fungerade inte behandlingen, och det kan forskarna inte förklara.

Stöd till svensk hörselforskning

Hörselskadades Riksförbund (HRF) stödjer svensk hörselforskning via Hörselforskningsfonden, som varje år delar ut anslag till medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig forskning. En del projekt som har fått anslag ur fonden handlar om genterapi, som behandling för ärftlig och förvärvad hörselnedsättning. Läs mer om de forskningsprojekt som fick anslag ur Hörselforskningsfonden 2016 och om HRFs arbete med forskning och utveckling.


Vill du bidra till hörselforskningen?

Stöd HRFs insamling till förmån för hörselforskningen med en gåva till plusgiro 90 03 14-6, bankgiro 900-0738.
Att HRF har 90-konto garanterar att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.