Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-11-05">5 november 2016</time>

De forskar om hörselskadades ”friskfaktorer”

Porträtt på Sarah Granberg och Johanna Gustafsson, forskare vid Örebro Universitet
Sarah Granberg och Johanna Gustafsson, forskare vid Örebro Universitet

Vad är det som gör att personer med hörselnedsättning håller sig friska och kan jobba? Genom att undersöka de positiva ”friskfaktorerna” vill forskarna Sarah Granberg och Johanna Gustafsson ta reda på hur de höga ohälsotalen bland hörselskadade kan sänkas.

Dålig allmänhälsa och förtidspension är ungefär dubbelt så vanligt bland hörselskadade som i hela befolkningen. Det har HRF slagit larm om i en rad rapporter, och framhållit att siffrorna skulle se helt annorlunda ut om fler fick hörselvård i tid samt arbetsplatsanpassningar med rätt hörhjälpmedel, bra ljudmiljö med mera.
Nu har Sarah Granberg och Johanna Gustafsson, forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet, fått 2,8 miljoner kronor från Forte, det statliga forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för att inleda ett forskningsprojekt om vilka faktorer som gör att hörselskadade arbetstagare mår bra.

”Räcker inte att ta bort hindren”

– Om vi kan ta reda på vad som är så kallade friskfaktorer, som gör att människor med hörselnedsättning trivs och kan jobba, då kan vi förebygga problem, säger Sarah Granberg.
– Tidigare forskning har fokuserat på vilka risker som finns, men det räcker inte alltid att ta bort hindren. Vi tror att vi behöver tänka om när det gäller insatser och få med det som är positivt, säger Johanna Gustafsson.

Forskningsstudien kommer att följa personer med hörselnedsättning över en längre tid och bestå både av insamling av kvantitativa data och djupintervjuer. Tanken är att forskning ska ge resultat som är praktiskt användbara när det gäller rehabiliteringsinsatser och arbetsplatsers utformning.

Kvinnor särskilt utsatta

Statistik som presenterades i HRFs årsrapport 2014 visade att en av tio hörselskadade i yrkesverksam ålder, 20–64 år, ansåg sitt allmänna hälsotillstånd vara dåligt eller mycket dåligt (SCB 2011-2012). Dålig allmänhälsa och förtidspension var dubbelt så vanligt bland hörselskadade som i hela befolkningen. Situationen var särskilt allvarlig för hörselskadade kvinnor. Bland dem var ohälsa nästan tre gånger så vanligt och förtidspension nästan dubbelt så vanligt som bland kvinnor i hela befolkningen.
I Försäkringskassans statistik anges hörselnedsättning sällan som orsak till sjukskrivning och förtidspension. Detta beror på att det sällan är hörselnedsättningen i sig som innebär hälsoproblem. Det är istället konsekvenserna av hörselskadan som kan påverka hälsan negativt. Att under lång tid behöva slita för att uppfatta vad som sägs på jobbet och på fritiden kan leda till stress- och utmattningssymtom, kronisk värk och andra hälsoproblem.

”Örebroforskare får 2,8 miljoner från Forte” (pressmeddelande 2016-11-03)

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.