Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-03-03">3 mars 2021</time>

Hörselvård för alla hörselskadade, kräver WHO

Omkring en halv miljard människor runt om i världen har en måttlig eller grav hörselnedsättning, men alltför få får den hörselvård och de hörhjälpmedel de behöver.
Det är oacceptabelt, säger världshälsoorganisationen WHO, som i dag, på World Hearing Day 3 mars, släpper en ny rapport – och kräver hörselvård för alla.

Hörselvård är livsviktigt för hörselskadade, anser HRF. Rätt insatser i rätt tid förebygger ohälsa och skapar förutsättningar för fungerande kommunikation och delaktighet genom hela livet. Därför kämpar HRF för att alla hörselskadade ska få den hörselvård de behöver.

Denna syn delas av världshälsoorganisationen WHO. Årets tema för världshörseldagen World Hearing Day 3 mars är ”Hearing Care for ALL! Screen, Rehabilitate, Communicate”. Med andra ord: ”Hörselvård för alla”.

Efterlyser satsningar

WHO konsterarar att:

 • alldeles för få får den hörselvård och de hörhjälpmedel de behöver
 • det behövs omedelbara satsningar på hörselvård, så att betydligt fler får tillgång till behandlingar och hörhjälpmedel
 • hörselvård är kostnadseffektivt och en investering som ger stora vinster, för både individ och samhälle
 • hörselvård ska vara en del av den allmänna hälso- och sjukvården i världens länder.

Ny WHO-rapport om hörsel

På World Hearing Day den 3 mars släppte WHO en ny rapport om hörsel: World Report on Hearing. 


Tips för bättre kommunikation

Det finns många saker du kan göra för att förbättra din egen hörselsituation. Här är några tips:

 • Testa din hörsel. Du kan göra en enkel snabbkoll med HRFs Hörseltestaren eller vänd dig direkt till hörselvården för en hörselundersökning.
 • Skaffa hörapparater. Om du vet att du behöver hörapparater, dröj inte. Ta steget och vänd dig till hörselvården för att prova ut hörapparater.
 • Skaffa andra hörhjälpmedel. Hörapparater räcker inte alltid till. När du kopplar hörapparaterna till teleslinga, streamer och andra kommunikationslösningar hör du oftast bättre.
 • Fråga om hörselimplantat. Om din hörsel blivit sämre och hörapparater och andra hörhjälpmedel inte räcker till, fråga din audionom om hörselimplantat kan vara något för dig.
 • Utveckla dina hörselstrategier. Sätt dig på rätt ställe, plocka fram textning på tv:n, skriv ett sms istället för att ringa. Det finns många sätt att underlätta kommunikationen. Kolla gärna på HRFs tips för samtal med nedsatt hörsel.
 • Testa tolkning. Har du svårt att höra på möten, trots hörapparater och teleslinga? Prova gärna skrivtolkning, om du inte har gjort det. Eller teckenspråkstolkning eller TSS-tolkning, om det passar dig bättre.
 • Hämta kunskap hos Hörsellinjen.hörsellinjen.se hittar du en massa information och matnyttiga länkar. Du kan även kontakta HRFs rådgivare genom att mejla din fråga eller ringa 0771-888 000. Är du medlem i HRF? Då kan du boka en halvtimmes rådgivning!

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.