Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-11-15">15 november 2018</time>

Över 2 miljoner kronor till hörselforskning ur HRFs fond

Barn med ljust hår och svart tröja ser in i kameran.

I dag beslutade Hörselforskningsfonden att dela ut över 2 miljoner kronor till ny hörselforskning. Mer än någonsin tidigare. Fonden, som drivs av Hörselskadades Riksförbund, beviljar i år anslag till totalt nio forskningsprojekt, om allt från hörselnedsättning hos barn till verktyg för diagnos via smartphone.

HRF instiftade Hörselforskningsfonden 1989, för att skapa bättre möjligheter för medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk hörselforskning. Varje år fördelas medel ur fonden till olika forskningsprojekt. Vilka projekt som får medel och hur mycket beslutas av fondens styrelse, som består av ledande forskare inom hörselområdet samt representanter för HRF.

Forskning om barn

I år har Hörselforskningsfonden haft ett särskilt fokus på forskning som rör barn. Av de 2 057 000 kronor som fördelades på torsdagen gick 500 000 till forskning om orsaker till genetisk hörselnedsättning hos barn. Anslag beviljades också till forskning om hörselmätningar på barn, barns språkutveckling samt nyttan med hörapparater hos barn under de första levnadsåren.

Diagnos via smartphone

Andra forskningsprojekt som fick medel handlade om hur demenssjukdomar och kognitiv svikt påverkar hörseln, risk för bullerskador vid olika tider på dygnet, behandling av vestabulärt schwannom (godartad tumör på hörselnerven), benledningsapparater och riktningshörsel, samt utveckling av diagnosverktyg som kan användas i en smartphone. Det senare innebär att det blir enklare att ställa diagnos på distans, på platser där det är långt till hörselklinik – projektet genomförs i samarbete mellan ÖNH-läkare i Sverige och i Sydafrika.

Mer information om de nio forskningsprojekten kommer!


Stöd hörselforskningen!

HRF instiftade Hörselforskningsfonden 1989, för att skapa bättre möjligheter för hörselforskningen. En del av de medel HRF samlar in går till denna fond, en del går till HRFs intressepolitiska arbete, rådgivningstjänsten Hörsellinjen med mera. HRF har ett 90-konto, vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Den som vill stödja hörselforskningen kan ge en gåva via webben eller göra en inbetalning på HRFs plusgiro 90 03 14–6. Vill du öronmärka pengarna till forskning anger du det vid inbetalningen.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.