Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-03-09">9 mars 2014</time>

WHO uppmanar världens regeringar att satsa mer på hörselvård

FNs världshälsoorganisation, WHO. uppmanar världens regeringar att investera i hörselvård. Ungefär 360 miljoner människor i världen har nedsatt hörsel, och enligt WHO har hälften av dessa hörselskador som hade kunnat förhindras genom enkla åtgärder.

WHO efterlyser mer hörselvård runt om i världen. Foto: The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)/A. Smith

Hörselnedsättning är en av världens vanligaste funktionsnedsättningar, men många länder saknar hälsovård som kan förhindra onödiga hörselskador, konstaterar WHO. De påpekar också att alltför få som har en hörselnedsättning får hörselvård.

En WHO-undersökning bland 76 länder visar att endast 32 av dem har kapacitet för att förebygga och behandla hörselnedsättning. De länder som har störst andel hörselskadade finns framför allt i Stilla havs-området, södra Asien och i Afrika söder om Sahara.

– WHO-undersökningen är en signal till världens regeringar , inte minst på primärvårdsnivå, säger Etienne Krug, chef för WHOs avdelning för förebyggande av våld, skador och funktionsnedsättning.
– Sådana hörselvårdssatsningar måste omfatta hela befolkningen, inklusive sämre bemedlade.

De vanligaste orsakerna till hörselnedsättning bland yngre personer är obehandlade öroninflammationer. Andra orsaker är sjukdomar som det finns vaccin emot, framför allt röda hund, hjärnhinneinflammation (meningit), mässlingen och påssjuka.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.