Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-05-23">23 maj 2017</time>

Vill utreda begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”

Nu vill regeringen utreda begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”, efter kritik från bland annat Hörselskadades Riksförbund. Begreppet kan bidra till diskriminering, eftersom det inte tar hänsyn till att arbetsförmågan kan vara mycket god om en arbetstagare med funktionsnedsättning har tillgång till rätt hjälpmedel och anpassningar.

Regeringen vill ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda användningen av termen ”nedsatt arbetsförmåga” på arbetsmarknaden och om/hur det påverkar de personer som berörs. Det föreslås i propositionen om ny funktionshinderpolitik (prop. 2016/17:188).

Översynen är en följd av varningar från både funktionshinderrörelsen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Begreppet kan öka risken för diskriminering.

Befäster ”mentala spärrar”

Även Hörselskadades Riksförbund (HRF) har framhållit att begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” kan befästa fördomar om personer med funktionsnedsättning:

”En stor del av de personer som har en funktionsnedsättning kan med rätt stöd och hjälpmedel göra en fullgod arbetsinsats”, konstaterade HRF i ett remissvar om funktionshinderpolitiken i december. ”Att myndigheter och officiella dokument fortfarande använder begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” skymmer detta faktum och bidrar till att befästa de mentala spärrar som försvårar delaktighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning”.

Arbetsförmågan är ”inte enbart en egenskap”

Arbetsförmedlingen kan erbjuda stöd och insatser som ska ”kompensera för nedsättning i arbetsförmågan” hos personer med funktionsnedsättning. Det anges i en förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga”. Men nu konstaterar regeringen att arbetsförmågan i själva verket är ”en relation mellan individ och miljö och inte enbart en egenskap hos individen”. De pekar på att när Arbetsförmedlingen prövar om en person ska få stöd kan det visa sig att en person har full arbetsförmåga i relation till vissa arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, men kanske ingen arbetsförmåga i relation till andra.

Länkar

”Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken” (prop. 2016/17:188)

HRFs remissvar på ”En funktionshinderspolitik för delaktighet för alla” (2016-12-26)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.