Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-05-23">23 maj 2017</time>

Vill utreda begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”

Nu vill regeringen utreda begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”, efter kritik från bland annat Hörselskadades Riksförbund. Begreppet kan bidra till diskriminering, eftersom det inte tar hänsyn till att arbetsförmågan kan vara mycket god om en arbetstagare med funktionsnedsättning har tillgång till rätt hjälpmedel och anpassningar.

Regeringen vill ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda användningen av termen ”nedsatt arbetsförmåga” på arbetsmarknaden och om/hur det påverkar de personer som berörs. Det föreslås i propositionen om ny funktionshinderpolitik (prop. 2016/17:188).

Översynen är en följd av varningar från både funktionshinderrörelsen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Begreppet kan öka risken för diskriminering.

Befäster ”mentala spärrar”

Även Hörselskadades Riksförbund (HRF) har framhållit att begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” kan befästa fördomar om personer med funktionsnedsättning:

”En stor del av de personer som har en funktionsnedsättning kan med rätt stöd och hjälpmedel göra en fullgod arbetsinsats”, konstaterade HRF i ett remissvar om funktionshinderpolitiken i december. ”Att myndigheter och officiella dokument fortfarande använder begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” skymmer detta faktum och bidrar till att befästa de mentala spärrar som försvårar delaktighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning”.

Arbetsförmågan är ”inte enbart en egenskap”

Arbetsförmedlingen kan erbjuda stöd och insatser som ska ”kompensera för nedsättning i arbetsförmågan” hos personer med funktionsnedsättning. Det anges i en förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga”. Men nu konstaterar regeringen att arbetsförmågan i själva verket är ”en relation mellan individ och miljö och inte enbart en egenskap hos individen”. De pekar på att när Arbetsförmedlingen prövar om en person ska få stöd kan det visa sig att en person har full arbetsförmåga i relation till vissa arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, men kanske ingen arbetsförmåga i relation till andra.

Länkar

”Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken” (prop. 2016/17:188)

HRFs remissvar på ”En funktionshinderspolitik för delaktighet för alla” (2016-12-26)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.