Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-02-02">2 februari 2015</time>

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA – nu som sms

Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som sms till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett drabbat område. Det här innebär ökad säkerhet för landets hörselskadade och döva.

hesafredrik_210px.img_assist_custom-200x146
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används vid olyckor och allvarliga händelser och för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med mycket ovanliga händelser. Men under lång tid har VMA varit ett ljudlarm, och inte varit tillgängligt för hörselskadade och döva. HRF har därför drivit kravet på VMA via sms och nu har det blivit verklighet!

I september 2014 började VMA skickas ut genom ett talmeddelande till fasta telefoner i ett drabbat område, men nu är systemet utvecklat och kan även skickas som sms till mobiltelefoner. Systemet är ett komplement till de traditionella kanalerna för VMA såsom radio, tv och utomhusljudsignalen ”Hesa Fredrik”.

Uppdrag av staten

Att utveckla VMA via sms var ett uppdrag som SOS Alarm fick av staten 2013. Nästa förhoppning är att få igenom den lagändring som krävs för att kunna lokalisera människor vid ett VMA.

– Det skulle innebära att vi kan nå många fler och skapa större trygghet i en händelse, säger Karin Andersson, tillförordnad affärsområdeschef 112/Räddning och Krisberedskap och som även är projektledare för implementeringen av nytt kompletterande system för VMA.

Länkar

Krisinformation.se: VMA: Så varnas allmänheten

SOS Alarm: Hesa Fredrik i din mobiltelefon

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.