Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-01-18">18 januari 2019</time>

Viktig seger för rätten till hörhjälpmedel på jobbet

Händer vrider ur en gul trasa över en röd hink med skummande vatten.

En hörselskadad lokalvårdare har vunnit en viktig seger för rätten till hörhjälpmedel i arbetslivet. Kammarrätten har nu beslutat att hon inte ska tvingas ”klara sig” med bara hörapparater, vilket Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO) ansåg.

En hörselskadad kvinna i Jämtland har tagit hem en rättslig seger i Kammarrätten som kan få stor betydelse för hörselskadade arbetstagare i hela landet, rapporterar Länstidningen i Östersund.

– Hon vann över ett överklagande präglat av både fördomar och okunnighet om hörselskadades behov i arbetslivet, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.

Behöver hjälpmedel för arbetsmöten

Kvinnan, som arbetar som lokalvårdare, sökte bidrag till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan. Hon behövde hjälpmedel för att kunna delta i arbetsmöten, utbildningar, personalsamtal, föreläsningar och liknande.

Försäkringskassan tyckte att det var rimligt och beviljade bidrag på drygt 84 000 kronor till ett bärbart kommunikationssystem.

”Städar ju mest”

Men Försäkringskassans beslut överklagades av Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO). AO ansåg att kvinnan borde ”klara sig” med hörapparater.

Hon städade ju mest och hade inte många möten – alltså skulle hörapparater räcka.

Fick rätt i Kammarrätten

Kammarrätten har nu beslutat till lokalvårdarens fördel, snart tre år efter hennes ursprungliga ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel.

Den hörselskadade kvinnan och hennes arbetsgivare förklarade till rätten att det ingår i hennes arbete att delta i möten och vidareutbildning, och att det då inte räcker det inte med hörapparater.

I motsats till AO ansåg Kammarrätten att det var ett gott skäl till att bevilja bidrag.

Överklagar för ny rättspraxis

Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO) är en instans som har i uppdrag att överklaga beslut för att få fram vägledande domar och ny rättspraxis inom socialförsäkringen. Syftet är att tillämpningen av socialförsäkringen ska bli mer enhetlig och att oklarheter ska kunna klarläggas.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.