Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-05-30">30 maj 2021</time>

Växtkraft i fokus i HRFs allra första organisationsprogram

Två bildskärmar med powerpoints om "Engagemang i rörelse"

”En växande kraft” var temat för HRFs kongress 28-30 maj. Det är också ett av huvudspåren i HRFs allra första organisationsprogram. Ett program som siktar på att HRF ska växa i både antal och styrka under de kommande fyra åren.

Vilken organisation ska HRF vara? Vart vill vi? Hur? Och varför?

Det beskrivs i HRFs allra första organisationsprogram, som antogs av kongressen på lördagen.

Långsiktiga utvecklingsmål

Programmet består av fyra områden med tillhörande långsiktiga utvecklingsmål.

 • En växande kraft
 • Hörselsmart i hela landet
 • Synlig och aktuell
 • Engagemang i rörelse

Inspiration och gemensam inriktning

Det nya organisationsprogrammet är tänkt att samla föreningar, distrikt och förbund kring en gemensam inriktning och samtidigt inspirera till engagemang och utveckling för ett  starkt, relevant och växande HRF.

Enligheten kring programmet var stor, med en relativt kort debatt. Det som diskuterades var framför allt förbundets tillgång till juridisk kompetens, om det borde finnas regionala ombud och förbundsstyrelsens kontakter med  olika intressegrupper. I samtliga fall gick kongressen på förbundsstyrelsens linje.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.