Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-07-11">11 juli 2017</time>

Nu ska vårdvalet analyseras, lovar Region Östergötland

Porträtt på Rebecca Hägg (S), 1:e vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland intill logga för Region Östergötland
Rebecca Hägg (S), 1:e vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland

”Vi kommer att analysera orsakerna till det försämrade resultatet i kvalitetsregistret”. Det lovar nu Region Östergötland, sedan Hörselskadades Riksförbund (HRF) slagit larm om att hörselvården i Östergötland fått sämre betyg sedan vårdval infördes 2013. Hur regionen väljer att agera kan få betydelse för hörselvården även i andra delar av landet.

Hörselvården i Östergötland har blivit allt sämre sedan vårdval infördes. Det visar kvalitetsregistret för hörselrehabilitering, som bygger på enkäter bland hörapparatanvändarna själva i 15 landsting och regioner.
”Nu måste Region Östergötland utreda orsakerna”, krävde HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, och HRF Östergötlands distriktsordförande, Bo-Göran Ahl, i en gemensam debattartikel i Corren i slutet av juni. De undrar: ”Är vårdval förenligt med hög vårdkvalitet?”

Och nu försäkrar Rebecca Hägg (S), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland (bilden) att de ”tar den oro som lyfts på stort allvar” och lovar i en debattreplik att de ska ”analysera orsakerna” till den negativa utvecklingen inom hörselvården. Se hela debattrepliken nedan.


Debattreplik, Ordet fritt, Corren 2017-07-11:

Svar på ”Sämre hörselvård efter vårdval”, Corren Debatt, 2017-06-27

”Vi tar den oro som lyfts på stort allvar”

I en debattartikel lyfter Hörselskadades Riksförbund utvecklingen av hörselvården i Östergötland. Självklart tar vi den oro som lyfts på stort allvar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om införande av vårdval bland annat för att minska de långa väntetiderna inom hörselvården. Sedan införandet har tillgängligheten också förbättrats.

Det är självklart viktigt att vården även håller en hög kvalitet. Vi kommer därför att analysera orsakerna till det försämrade resultatet i kvalitetsregistret och ta med det i det fortsatta arbetet med att utveckla hörsel vården i länet.

När det gäller hörapparat industrins inflytande över mottagningarna ska regionen arbeta för att säkerställa att patienten får fullständig information om olika valmöjligheter. Patienten ska vara medskapare i vården och alltid ha korrekt och relevant information om sina valmöjligheter.

Alla östgötar ska kunna känna att de får en trygg och rättvis vård på lika villkor som håller en hög kvalitet. Det gäller självklart även hörselvården och oavsett vem som bedriver vården.

Rebecca Hägg (S), 1:e vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Östergötland

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.