Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-04-11">11 april 2019</time>

Upptäckte hur tillfällig bullerskada uppstår

Den som har utsatts för starkt ljud, till exempel på en konsert, kan lätt bli lite lomhörd ett tag efteråt. Nu har forskare vid Linköpings Universitet upptäckt hur en sådan tillfällig hörselskada uppstår. Och det kan bana väg för nya upptäckter om åldersrelaterad hörselnedsättning.

Starka ljud över 100 decibel ger ofta upphov till en temporär hörselnedsättning – en känsla av lock för öronen, som går över. Länge har det tolkats som kroppens egen försvarsmekanism, för att skydda hörseln .I själva verket handlar det om en övergående hörselskada, visar ny forskning. Lite som ett ”blåmärke”, som försvinner efter ett tag.

Reglerar sinnescellerna

– Vi har upptäckt att en liten struktur inne i snäckan, det så kallade tektorialmembranet, har en viktig roll i processen genom att fungera som en depå för kalciumjoner. Dessa kalciumjoner bidrar till att reglera sinnescellernas funktion, säger professor Anders Fridberger vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet, som har lett studien som publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Lagrar kalciumjoner

Forskarna upptäckte att tektorialmembranet, som vilar ovanpå sinnescellerna, har en mycket högre koncentration av kalciumjoner än den omgivande vätskan. Membranet tycks fungera som en lagringsplats, så att sinnescellerna omges av högre halter av kalciumjoner än man tidigare trott.

– När vi i laboratoriet utsätter innerörat för höga ljud sjunker kalciumnivåerna i tektorialmembranet och sinnescellerna fungerar inte. Men efter ett tag återställs koncentrationen av kalciumjoner och då börjar sinnescellerna fungera igen.

Forskargruppen ska nu undersöka om kalciumförändringarna också uppkommer vid andra typer av hörselnedsättningar, som till exempel åldersrelaterad hörselnedsättning.

Länkar

”Control of hearing sensitivity by tectorial membrane calcium”, Clark Elliott Strimbu, Sonal Prasad, Pierre Hakizimana och Anders Fridberger, (2019), PNAS, publicerad online 2019-03-05

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.