Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-01-30">30 januari 2019</time>

Universitet erkänner diskriminering av hörselskadad

Mikrofon på bord, som lyser rött för att den är på.

Nu erkänner Malmö universitet att de diskriminerade en hörselskadad student när de inte ordnade fungerande teleslinga. De väljer att erkänna och betala 30 000 kronor i skadestånd, sedan Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämt universitetet för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
– Det här visar hur viktigt det är att anmäla när teleslingor saknas eller inte fungerar, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.

I en ny dom från Stockholms tingsrätt medger Malmö universitet att de inte vidtagit skäliga åtgärder för att en student med hörselnedsättning skulle komma i en jämförbar situation med andra studenter. De har träffat en överenskommelse som innebär att universitetet betalar 30 000 kronor i ersättning till den student som diskriminerats, meddelar Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ett pressmeddelande.

”Tvingas tänka om”

Förlikningen innebär att ärendet inte prövas i rätten och att domen inte är prejudicerande. Men varje ärende som lyfts och får aktörer att backa om teleslingor och annan tillgänglighet har betydelse, det är HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam övertygad om:

– Om många anmäler bristande tillgänglighet tvingas de som begår övertramp tänka om. Det blir helt enkelt alldeles för besvärligt att hantera många diskrimineringsärenden – och pinsamt med uppmärksamheten. Och många mindre skadeståndsbelopp kan bli väldigt kännbara, säger han.

Föreläsningar utan teleslinga

Den hörselskadade studenten började en utbildning vid Malmö universitet hösten 2016.

Hon tog kontakt med universitetets stödenhet för personer med funktionsnedsättning och berättade om sin hörselnedsättning och vilken tillgänglighet hon behövde för att kunna ta del av undervisningen, bland annat tillgång till mikrofon och teleslinga i utbildningssalarna.

Men när undervisningen sedan startade använde föreläsarna sällan mikrofon och föreläsningarna hölls återkommande i salar utan teleslinga. Vid ett möte med universitetet inför vårterminen 2017 påtalade studenten bristerna, men ändå fortsatte föreläsningarna att hållas utan mikrofon och i salar utan slinga.

”Brustit” som statlig myndighet

När DO fick studentens anmälan på sitt bord konstaterade deras jurister att hon inte fått det stöd som hon har rätt till, vilket har lett till att hon inte har kunnat ta del av undervisningen. Malmö universitet hade därmed brustit i att leva upp till de krav på tillgänglighet som man ska kunna ställa på en statlig myndighet, ansåg DO och valde därför att stämma universitetet.

Det tog skruv. Universitetet erkände och valde att betala ersättning till studenten, hellre än att frågan skulle prövas i rätten.

Behövs fler anmälningar

HRF uppmanar hörselskadade att anmäla när lokalägare och andra aktörer inte lever upp till lagens krav på teleslinga.

– Vi behöver få fler rättsliga prövningar av diskrimineringslagen. Då blir lagen tydligare och starkare, säger Mattias Lundekvam.

I första hand ska bristande tillgänglighet anmälas till DO. Om DO inte går vidare med ärendet går det att vända sig till en av de antidiskrimineringsbyråer som finns runt om i landet.

Länkar

Malmö universitet medger diskriminering av student med hörselnedsättning (pressmeddelande, DO 2019-01-29)

DO stämmer Malmö universitet för diskriminering (HRF.se 2018-11-21)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.