Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-10-18">18 oktober 2015</time>

Tusentals ber Hörsellinjen om hjälp efter kampanj om hörapparater

En flod av mejl och samtal strömmar just nu in till HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen. Kampanjen ”Hör du dåligt? Köp inte en hörapparat” har fått många att upptäcka att de har fått felaktig information om sin rätt till hörapparater. Och nu ber de om hjälp.

l1008107
Sedan en vecka tillbaka har Hörsellinjen/HRF en kampanj i Stockholm och Skåne – i tidningar, tunnelbana och utomhus. Annonserna upplyser om att åtta av tio i Stockholms län och fyra av tio i Skåne köper sina hörapparater privat, ibland för tusentals kronor – trots att de har rätt att få bra hörapparater från landstinget.

Vi uppmanar därför alla som ska skaffa hörapparat att först kontakta Hörsellinjen, för att få reda på sina rättigheter och möjligheter.

Starkt och positivt gensvar

Gensvaret på kampanjen har varit starkt och nästan översvallande positivt bland hörselskadade och anhöriga i båda länen. Bara under de första dagarna hade Hörsellinjen kontakt med lika många personer som under en vanlig månad.

De flesta uttrycker stor tacksamhet över att få tydlig och konkret information om sin rätt till hörselvård. De som är mitt i en utprovning eller som precis ska skaffa hörapparater är särskilt glada, eftersom Hörsellinjen rustar dem med kunskap och uppmuntran att ta till vara sina rättigheter och möjligheter.

Djupt upprörda

Men det är också många som är djupt upprörda över att ha fått bristande, vilseledande eller direkt felaktig information från vårdgivare. För en del har det inneburit att de har betalat allt från några tusenlappar till 28 000 för hörapparater. Andra har fått köpesumman täckt av landstingets så kallade ”hörselcheck” (rekvisition), men är ändå upprörda, eftersom ingen berättat för dem att landstinget har hörapparater: ”Tack för jättebra information, men för mig är det tyvärr för sent. Jag har redan köpt hörapparaterna och nu kan jag ingenting göra.”

Andra hör av sig och berättar att de avbrutit hörapparatutprovningar för att de upplevt mottagningens aggressiva försäljning som mycket obehaglig. En del har därför valt att avstå från att skaffa hörapparater. De får nytt hopp när Hörsellinjen berättar att de visst har rätt till hörapparater ur landstingets sortiment, att de inte behöver bry sig om ”just nu-erbjudanden” och prissnack.

Missförhållanden består

HRF slog larm om utbredda missförhållanden redan 2012, bara några månader efter införandet av fritt val-systemen i Stockholms läns landsting och Region Skåne. HRF-rapporten ”Myternas marknad” (juni 2014) visade att hörselskadade utsattes för mer eller mindre systematisk desinformation och ibland regelrätt lurendrejeri. Rapporten ledde till att politiker utlovade kraftfulla åtgärder: ”Så här får det inte gå till”.

Men nu visar alltså Hörsellinjens kampanj att de allvarliga missförhållandena inom fritt val-systemen i högsta grad består. Hörselskadade utnyttjas, och den utlovade valfriheten är mer bluff än verklighet.


 

Vad vill HRF när det gäller vårdval och ”fritt val” inom hörselvården?

Hörselskadades Riksförbund (HRF) vill att Stockholms läns landsting och Region Skåne ska avskaffa hörselcheckarna och det system som kallas ”fritt val av hörapparater”. Detta system är negativt för både hörselskadade och för landstinget/regionen.

Vi förordar också nationell upphandling av hörapparater, så att samtliga landsting/regioner har tillgång till ett brett och flexibelt hörapparatsortiment av hög kvalitet. Alla som behöver ska få sina individuella behov av hörapparater och annan hörselvård tillgodosedda inom ramen för den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett var i landet de bor. Behovet ska styra, inte den enskildes ekonomiska förutsättningar.

Den som vill köpa hörapparater privat ska givetvis kunna göra det, men det köpet ska då inte subventioneras med skattemedel via hörselcheckar. Vi är helt emot så kallad ”medfinansiering” inom vården, precis som Statens Medicinsk-Etiska Råd. Skattemedel ska gå till hörselrehabilitering, inte användas som förtäckt företagsstöd.

Vi anser också att hörselvård och hörhjälpmedel ska omfattas av det lagstadgade högkostnadsskyddet, så att personer med stora behov inte tvingas avstå på grund av orimligt höga kostnader.

Vårdval är i grunden positivt, anser HRF. Bland annat kan det ge kortare köer. Men landstingen måste reformera vårdvalssystemet och sätta stopp för att hörapparattillverkare styr mottagningarna och de audionomer som jobbar där. Ett sådant inflytande borde vara lika otänkbart som att låta förskrivande läkare vara anställda av läkemedelsbolag. Landstingen måste också skärpa sin tillsyn över de auktoriserade mottagningarna, och säkerställa att audionomer agerar i första hand som vårdgivare, inte säljare.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.