Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-09-02">2 september 2015</time>

Tolkfrågan behandlas ”respektlöst”, skriver HRF, SDR och FSDB till regeringen

”Respektlöst!” Det skriver HRF samt SDR och FSDB i ett mycket skarpt brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). De är upprörda över bristen på klara besked om hur det blir med den livsviktiga rikstolktjänsten efter årsskiftet.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S)
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S)

Brevet till Åsa Regnér är undertecknat av förbundsordförandena i Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Det är dessa tre förbund som driver Stiftelsen Rikstolktjänst, som i över 20 år har haft statens ansvar för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i organisationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Väcker upprördhet

Trots att stiftelsens nuvarande avtal med staten går ut vid årsskiftet har regeringen fortfarande inte gett besked om villkoren för framtidens rikstolktjänst och vem som ska få ansvar för tolktjänsten. Och det är en nonchalans som väcker stor upprördhet. I sitt brev till Åsa Regnér kräver HRF, SDR och FSDB omedelbart besked:

”Det är respektlöst att vi och alla andra organisationer som är helt beroende av en fungerande rikstolktjänst inte nu vet hur det ska fungera nästa år och åren framöver. Vi planerar framtida verksamheter nationellt och internationellt med utgångspunkt från att vi har tillgång till rikstolktjänst. Vi måste veta vad som ska gälla.”

Avgörande betydelse

Syftet med rikstolktjänsten är att med statliga medel säkra förtroendevaldas tillgång till tolkning, så att de kan utföra sina uppdrag. Dessa medel har avgörande betydelse för HRFs och andra organisationers möjlighet att bedriva verksamhet och intressepolitik. Utan rikstolktjänst är risken stor att hörselskadade, döva och dövblinda får betydligt svårare att göra sina röster hörda, delta i samhällsdebatten och driva frågor på den politiska arenan.

HRF, SDR och FSDB är därför även bekymrade över nivån på det statliga anslaget. Rikstolktjänsten har alldeles för lite medel i förhållande till tolkbehovet.

Brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, 2015-08-28 (pdf)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.