Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-02-20">20 februari 2014</time>

Textad, svensk film på bio slår publikrekord – ökade med tusen procent på två år

Textad, svensk film på bio blir allt populärare. På bara två år har publiksiffran ökat med över tusen (1000) procent – ett rekord som har växt fram i kölvattnet av HRFs påverkansarbete.

"Monica Z", en av 2013 års storfilmer, visades även textad.
”Monica Z”, en av 2013 års storfilmer, visades även textad.

Ett 40-tal svenska filmer hade premiär under 2013. Av dem var 20 filmer textade, uppger Svenska Filminstitutet (SF).

De filmer som visades med text hade sammanlagt cirka 280 000 besökare under 2013. Det kan jämföras med 2012, då publiksiffran var 90 000, och 2011, då knappt 25 000 tog sig till de textade visningarna. Det här innebär att textade svenska biofilmer har ökat sin publiksiffra med mer än tusen procent på bara två år.

Orsakerna till den snabba ökningen är dels att antalet textade filmer och visningar har ökat, dels att allt fler hittar till och väljer att gå på de textade visningarna.

Fler digitala biografer och skärpta textningskrav

En viktig faktor bakom denna utveckling är digitaliseringen av svenska biografer, som HRF har varit med och drivit fram. Detta gör att allt fler biografer på allt fler orter runt om i landet kan visa textade, svenska filmer. I början på 2013 var två av tre biografer digitaliserade.

HRF har även efterlyst tydligare textningskrav på filmproducenter. Det ledde till att det nya filmavtalet för 2013–2015 kräver att svenska filmer måste vara anpassade för textning om de ska kunna få statligt produktionsstöd.

Detta krav innebär inte att filmer måste visas med text, endast att det ska finnas förutsättningar för att kunna visa varje film med text, till exempel en digital textfil. Men i kombination med det ökade antalet digitaliserade biografer blir effekten stark, vilket den ökade publiksiffran visar.

Svenska filmer som visas textade på SF Bio just nu >>

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.