Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-03-22">22 mars 2013</time>

Svårt för hörselskadade elever att få rätt hjälpmedel i skolan

Fotograf: Lars-Peter Hielle/Sveriges Radio
Fotograf: Lars-Peter Hielle/Sveriges Radio

Det har blivit svårare för hörselskadade elever att få de hjälpmedel de behöver i skolan. Det visar en analys av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), berättar Ekot i Sveriges Radio. Landstingen skjuter över ansvaret på skolorna och kommunerna, som inte klarar av att ordna fungerande förutsättningar. Tillgången till rätt hörselteknisk utrustning styrs i allt högre grad av godtycke, anser Håkan Bergkvist, samordnare vid SPSM. Detta trots att rätt hörteknik har avgörande betydelse:

– Det var en helt otrolig känsla för mig att för första gången kunna höra mina klasskamrater. Och att kunna vara med i diskussionen på ett helt annat sätt än tidigare. Det berättar Moa Eriksson i Växjö om första gången hon fick chansen att använda ett flermikrofonsystem i skolan.

– Innan hörde jag inte alls vad de sa, så jag fick liksom gissa mig fram. Jag hörde ju bara lärarens frågor men aldrig när klasskamraterna svarade. Moas mamma, Maria Takman, i HRFs föräldraförening i Kronoberg, har fått kämpa hårt för att få landstinget att bekosta det flermikrofonsystem som Moa och hennes klasskamrater använder. Hörselskadades Riksförbund (HRF) kan bekräfta att dessa problem förekommer i hela landet. Föräldrar får slåss mot landsting och kommuner som tycker att det är för dyrt att ge de hörselskadade eleverna fungerande förutsättningar. Att ändra på det här är en prioriterad fråga för HRF.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.