Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-06-19">19 juni 2013</time>

Stor HRF-framgång: Ny satsning på textning med taligenkänning

Nu ska det satsas på textning genom taligenkänning. Det meddelade kulturministern på onsdagen, när hon presenterade regeringens public service-proposition. Det här är en stor framgång för HRF, som särskilt nämns i propositionen: ”I likhet med Hörselskadades Riksförbund vill regeringen betona vikten av fortsatta insatser för ökad hörbarhet i både radio och tv.”

kulturministern

Tycker du att direkttextningen i tv funkar dåligt? Det är du inte ensam om. HRF har länge arbetat för att SVT och regeringen ska en satsa på ett system för textning baserat på så kallad taligenkänning, vilket borde förbättra textningen avsevärt. För att det ska bli möjligt behövs en omfattande språkdatabas – ”en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster”. Och nu, äntligen, tycks det vara på gång! Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) meddelade vid en presskonferens på onsdagen att Post- och telestyrelsen ska få i uppdrag att, i samråd med Institutet för språk och folkminnen och SVT, starta ett pilotprojekt för detta arbete.

Allt textas före 2019?

I regeringens proposition ”Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019” (prop. 2012/13:164) står det också ”att kravet på SVT och UR bör vara att andelen textade program på svenska ska öka under tillståndsperioden i förhållande till nuvarande nivå. För det fall ett system för automatiserad taligenkänning kan införas bör samtliga program på svenska, inbegripet regionala program, textas senast i slutet av tillståndsperioden.”

Regeringen håller med HRF om krav på hörbarhet

Och framgångarna slutar inte där, för HRFs del. Propositionen tar också upp vikten av att SR, SVT och UR förbättrar hörbarheten. Det här är en tillgänglighetsfråga som HRF länge drivit, vilket regeringen också lyfter fram: ”I likhet med bl.a. Hörselskadades Riksförbund vill regeringen betona vikten av fortsatta insatser för ökad hörbarhet i både radio och tv. Detta och övrigt arbete för ökad tillgänglighet bör ske ur ett användarperspektiv och i dialog med berörda grupper.”

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.