Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-12-09">9 december 2013</time>

Stökig ljudmiljö i skolan oroar föräldrar

Alldeles för stökigt i klassrummen och en ljudmiljö som inte ger eleverna någon studiero. Det tyckte nästan hälften av föräldrarna i en enkät i Helsingborgs Dagblad. Föräldrarna är också negativa till att hörselkåpor har blivit en vanlig lösning på ljudmiljöproblemen.

Nästan 700 föräldrar i nordvästra Skåne svarade på Skolkollen-enkäten i Helsingborgs Dagblad. Hälften, 48 procent, svarade att de ansåg att barnen har studiero i klassrummet, men hela 43 procent trodde inte att deras barn hade studiero.

Inte ovanligt med hörselkåpor

Helsingborgs Dagblad, som har gjort en rundringning till skolor, konstaterar att hörselkåpor inte är ovanligt.
– Det är generellt mer ljud i klassrummen än förr eftersom vi jobbar på ett annat sätt. Det är mer diskussioner, man ska inte bara utföra uppgifter utan också tycka och tänka för att få förståelse för det man gör, säger Åsa Karlsson, rektor på Dalhemsskolan där hörselkåpor används till och från sedan flera år.

HRF: Behövs bättre ljudmiljö i skolan

Trots nya arbetssätt i skolan används ofta gamla skollokaler som inte har anpassad akustik. Ljudmiljön kan då bli mycket dålig om flera pratar och stolar skrapar mot golvet. HRF har lyft problemet med dålig akustik i skolan med bland annat Boverket och Arbetsmiljöverket, med krav på att skärpa reglerna och tillsynen av ljudmiljön i skolan.

HRFs tips till skolor: Handlingsplan för bättre ljudmiljö i skolan

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.