Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-04-29">29 april 2014</time>

Starkt stöd i riksdagsdebatten för HRFs kritik mot hörselcheckar

I dag fick HRFs kritik mot hörselcheckar starkt stöd i riksdagen. Men efter en längre debatt röstade Alliansen och Sverigedemokraterna igenom regeringens förslag, att ge myndigheter i uppdrag att stimulera införande av ”fritt val av hjälpmedel”. – Det här är inte över. Kampen mot hörselcheckarna går vidare, lovar HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Dagens riksdagsbeslut var en visserligen en motgång för HRF. Men en motgång med smak av framgång. Oppositionen gick helt på HRFs linje, och vår kritik av hörselcheckar inom hörselvården framfördes av olika riksdagsledamöter.

”Vår kritik har gjort avtryck”

– Det var en bra och seriös riksdagsdebatt om en viktig fråga, säger Jan-Peter Strömgren.
– Även om omröstningen inte gick vår väg så är det tydligt att vår kritik har gjort avtryck, och att även Alliansens partier nu vill se över de rådande fritt val-systemen i Skåne och Stockholms län.
Mycket lovande, tycker förbundsordföranden:
– Hörselcheckarna och andra avarter inom hörselvården ska bort! Och det är ett krav som vi i HRF kommer att driva under hela valrörelsen. Efter dagens debatt känns det som att vi har goda möjligheter att få igenom det kravet.

Proposition om mer inflytande

I januari kommenterade HRF ett förslag från regeringen: propositionen Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel (2013/14:67. Vi ställde oss positiva till att den enskildes inflytande över valet av hjälpmedel tydliggörs i lagtexterna. Samtidigt var vi mycket kritiska till en annan del av förslaget – att olika myndigheter (Myndigheten för delaktighet, Konkurrensverket och Socialstyrelsen) ska få i uppdrag att stimulera införandet av fritt val-system med hörselcheckar. ”Att stimulera införandet av system som har så stora brister, det är verkligen bekymmersamt”, sa HRF.

Oppositionen hänvisade till HRF

Under våren har frågan varit ute på remiss, med många kritiska röster. Den har också behandlats av socialutskottet, som fick ett brev från HRF där vi uppmanade dem att rösta nej till fritt val-satsningen.
Oppositionspartierna uttalade i februari sitt stöd för HRFs kritik. Detta ställningstagande satte sin prägel på tisdagens riksdagsdebatt. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet pekade bland annat på att plånboken styr valet av hörapparat, att audionomer blir både vårdgivare och försäljare, att landstingen inte har insyn i vad deras hörselcheckar går till. De hänvisade också till ett brev från HRF till riksdagsledamöterna inför dagens riksdagsdebatt (se nedan).


Brev från HRF till riksdagsledamöterna, 25 april 2014:

Bästa ledamot av Sveriges riksdag

Den 29 april röstar du om Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU19 ”Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel”.

Det blir ett ställningstagande som får konsekvenser för landets 450 000 hörsel­skadade med hörapparat, många av dem äldre som nu lever med små ekonomiska marginaler. Hörselskadades Riksförbund, HRF, vill därför att du tänker efter – innan du trycker på voteringsknappen.

I utskottets betänkande yrkas att ett flertal statliga myndigheter åläggs att verka för att individualiserade checksystem ska införas för hjälpmedel i samband med hörselrehab­ilitering. Ett sådant system med hörselcheckar används redan i Stockholms läns landsting och Region Skåne, och resultaten är oroande.

Det har fått till följd att legitimerade audionomer hamnar på två stolar. De ska bedöma behov, förskriva, och ge neutral rådgivning angående hörapparater, men blir samtidigt försäljare av hjälpmedel. Någon valmöjlighet finns inte heller för den enskilde audionomen. Systemet tvingar alla audionomer inom den primära hörselrehabiliteringen att ta på sig dessa dubbla roller. Detta strider mot de mest grundläggande principerna för såväl vårdetik som affärsetik.

Landstingets hörselcheck blir en grundersättning. De som behöver hjälpmedel utöver checknivån får betala själva. HRF har kunnat konstatera att exakt samma hörapparatmodell som våra medlemmar i ett landsting fått kostnadsfritt via landstingets hörselvård har andra medlemmar i landsting med fritt val fått betala 15 000 kronor – per hörapparat – ur egen ficka för att få! Som jämförelse kan nämnas att upphandlade avancerade hörapparater köps in av landstingen för ca 1 000-2 000 kr. Systemet med hörselcheckar innebär alltså en betydande risk för att principen likvärdig vård överges och att en ny verklighet smyger sig på där plånbokens storlek bestämmer hur bra du kan höra.

”Fritt val-reformen” har också inneburit att ett multinationellt bolag genom uppköp av och avtal med hörselmottagningar skaffat sig en näst intill monopolliknande ställning i Stockholms län. Samma bolag äger dessutom ett av de internationellt mest kända hörapparatsmärkena, vilket tydligt märks i det sortiment som erbjuds.

Trots dessa och andra problem som uppstått med det system för ”fritt val av hjälpmedel” som införts i Stockholm och Skåne har någon utvärdering eller konsekvensanalys av systemet aldrig genomförts. Bakom detta kan anas en rädsla för att verkligheten inte ska motsvara de ideologiskt präglade utfästelser som fått motivera systemet.

Vi uppmanar därför dig som riksdagsledamot att ta ditt personliga ansvar och rösta emot den del av Socialutskottets utlåtande som handlar om statliga myndigheters skyldighet att verka för ett individualiserat checksystem för hjälpmedel.

Läs mer på nedanstående länkar om HRFs syn på vårdval och Fritt val av hjälpmedel:

HRFs syn på vårdval inom hörselvården
HRFs yttrande över Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet, SOU 2011:77 (pdf)

Vänliga hälsningar
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.