Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-04-28">28 april 2021</time>

Starkt stöd för autotextning av lokala nyheter

Bildskärm med glimt ur vinjett förlokala nyheter från Jämtland, med texten Automatisk undertext, kan innehålla fel.

Hörselskadade är mycket positiva till att lokala nyhetssändningar nu autotextas i SVT Play, visar en ny HRF-enkät.
Åtta av tio svarar ”Mycket bra – ett steg i rätt riktning”. Autotextning, som ibland kan innehålla fel, är bättre än ingen textning alls, anser de flesta.

Strax före jul började SVT autotexta samtliga lokala nyhetssändningar på SVT Play. Detta sedan HRF uppmanat SVT att våga prova denna lösning.

Bara några minuter efter att en lokal nyhetssändning har gått ut i vanlig, linjär tv läggs den upp i SVT Play, med text.

”Mycket bra – ett steg i rätt riktning”

Autotextning innebär att ett dataprogram omvandlar det som sägs till text. Sådan textning innehåller ibland ”hörfel” och det saknas skiljetecken. Men utvecklingen går snabbt framåt och kvaliteten blir allt bättre.

Och nu visar en HRF-enkät bland nästan 2 900 medlemmar och läsare av HRFs nyhetsbrev att autotextning får tummen upp av hörselskadade tittare.

Omkring 80 procent anser att ”det är mycket bra att SVT erbjuder automatisk undertext på lokala nyheter – ett steg i rätt riktning”. Lika många uppger att textningen hjälper dem följa med i lokala nyhetssändningar.

Knappt 4 procent svarar att ”det är bättre att inte texta alls än att ha textning som ibland kan innehålla fel”.

Starkt stöd för HRFs krav

Detta innebär att HRF får starkt stöd för att ha drivit igenom autotextning av lokala nyheter.

I åratal fick HRFs textkrav kalla handen av SVT, som hävdade att de inte kunde klara manuell textning av 21 parallella direktsändningar. Men när nya taligenkänningsprogram öppnade nya möjligheter tröttnade HRF på förhalningarna och krävde att SVT skulle våga prova nya lösningar och sätta tillgänglighet före perfektion. Textning med vissa brister är bättre än ingen textning alls, konstaterade HRF.

Det nappade SVT på. I julas, efter en testperiod, lanserades autotextningen för samtliga lokala sändningar.

Relativt okänt

Enkäten visar också att det fortfarande är relativt okänt att lokala nyheter nu textas på SVT Play.

Ungefär hälften av de som svarade på HRFs enkät kände inte till denna möjlighet, trots att samtliga är medlemmar eller läsare av HRFs nyhetsbrev.

Detta kan bero på att så stor andel ser nyheter i linjär tv och där nämns inte att textning finns på SVT Play.

Tidigare artiklar

Ny HRF-framgång: Nu textas lokala nyheter på SVT Play (HRF.se 2020-12-28)

”Våga prova autotextning av SVTs regional-tv”, föreslår HRF (HRF.se 2017-10-25)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.