Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-03-15">15 mars 2022</time>

Stärkt rätt till tolk i arbetslivet, föreslår utredning

Det ska bli lättare att få tolk i arbetslivet, med större valfrihet för individen. Det föreslår tolktjänstutredningen, som på tisdagen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen.
– Äntligen ett viktigt kliv framåt i tolkfrågan. Allt är inte löst, men vi har fått igenom flera krav som kan göra verklig skillnad i människors vardag, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.

Dagens tolktjänst har mycket allvarliga brister, särskilt inom arbetslivet.

Systemet är oförutsägbart och ofta godtyckligt för den enskilde. Hörselskadade, döva och personer med dövblindhet kommer ofta i kläm mellan Arbetsförmedlingen, regionens tolkcentral, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra parter. Det händer att arbetstagare inte kan göra sitt jobb, går miste om anställningar och karriärmöjligheter.

Men på tisdagen presenterade utredaren Malin Ekman-Alldén en Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11), som innehåller flera förslag på förbättringar – inte minst av tolktjänsten inom arbetslivet.

Viktig reform

Utredningen föreslår att Arbetsförmedlingens stöd för tolk i arbetslivet ska kunna användas till de arbetssituationer arbetstagaren själv önskar. Det här är något som HRF länge har krävt och en förändring som skulle ge betydligt bättre förutsättningar för hörselskadade arbetstagare. Dessutom vill utredaren tillföra mer resurser till tolk i arbetslivet.

– Det här är en otroligt viktig reform. Och det är bråttom att få den på plats, säger Mattias Lundekvam, som konstaterar att dagens regelverk lägger diskriminerande hinder i vägen för tolkanvändares möjligheter att arbeta.
– I dag går det bara att få tolk till vissa utbildningar på jobbet, men inte till arbetsmöten och andra vanliga arbetsuppgifter. Det är en absurd situation.

Skrivtolkning utan att boka

En annan viktig HRF-framgång är att Tolktjänstutredningen lyfter fram skrivtolkningen. Den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) föreslås få i uppdrag att analysera behovet av ”obokad” distansskrivtolkning – det vill säga skrivtolkning på distans, utan att behöva boka i förväg.

I dag finns endast obokad teckenspråkstolkning på distans, via bildtelefoni.net. Nu skulle det alltså kunna bli en nationell skrivtolkningstjänst, ungefär som texttelefoni.se.

– Att kunna få skrivtolkning direkt, utan att behöva boka i förväg skulle innebära ett enormt lyft för hörselskadade runt om i hela landet, tror Mattias Lundekvam.
– Tänk vad många möjligheter det skulle öppna. Ett stort steg framåt för hörselskadades delaktighet.

Statlig samordning

Frågan om tolktjänsten har dragits i långbänk av flera olika regeringar. Det har gått över tio år sedan utredningen En samlad tolktjänst (SOU 2011:83) föreslog en nationell samordning av tolktjänsten och enklare ingångar för den enskilde användaren – ett förslag som fick starkt stöd av HRF och andra hörsel- och dövorganisationer, men som sedan lades i malpåse, trots hård kritik.

Men nu föreslår den nya Tolktjänstutredningen att staten ska ta större ansvar för tolktjänsten, vilket välkomnas av HRF. Bland annat vill utredningen att det ska inrättas en ny nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor, som bland annat ska samla in statistik och följa upp hur tolktjänsten i landet fungerar.

”Har inte råd att vänta”

Allt problem är inte lösta i utredningen, konstaterar HRF. Till exempel föreslås ansvaret för tolktjänsten fortfarande vara uppdelad mellan olika huvudmän, vilket gör att det finns risk för otydlighet och att individer hamnar mellan stolarna. Det saknas också konkreta förslag om utbildningstolkning, en fråga som kommer att utredas vidare.

– Det finns mycket mer att göra, men Tolktjänstutredningen innebär ett steg åt rätt håll i viktiga frågor. Och nu gäller det att dessa reformer blir verklighet – att regeringen går vidare med förslagen och lägger en proposition, säger Mattias Lundekvam.
– Vi har inte råd att vänta längre. Det tog över tio år att komma hit. Nu har vi inte en sekund att förlora.

Länkar

Relaterade nyheter

 • 4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning
  Man med gula hörlurar framför datorn, med ansiktet bortvänt.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-02">2 maj 2022</time>

  4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning

  Nu får HRF drygt 4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till projektet "Alla kan texta!". Målet är att göra autotextning till något av en folkrörelse i det offentliga Sverige, i samarbete med en rad kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra aktörer.

 • Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI
  Äldre man med munskydd.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-04-19">19 april 2022</time>

  Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI

  På sin 103-årsdag gick Leslie Hodgson in på ett sjukhus i England och bad om att få ett cochleaimplantat. Hans önskan blev uppfylld. I mars blev Leslie den äldste i världen som fått ett CI.

 • ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-03-30">30 mars 2022</time>

  ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”

  Regeringen måste "skyndsamt fatta beslut" om att bistå flyktingar från Ukraina med hjälpmedel, läkemedel samt rehabilitering och habilitering. Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och åtta andra organisationer i ett brev till socialministern.