Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-03-03">3 mars 2022</time>

Solidaritet med Ukrainas hörselskadade

Just nu går våra tankar till alla hörselskadade och döva som befinner sig mitt i krigets Ukraina eller på flykt därifrån. Barn och vuxna. Unga och gamla. 

I krig hamnar hörselskadade i en oerhört utsatt situation.

Det är svårt att få tag i eller ladda batterier till hörapparater och cochleaimplantat. En del har inte fungerande hjälpmedel. Kommunikationen haltar.

En del kan inte höra larm eller uppfatta varningar eller anvisningar. Många missar viktig information.

Europeiskt samarbete

Vi vill uttrycka vårt stöd och vår solidaritet med Ukrainas hörselskadade i denna svåra tid.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) håller kontakten med våra systerorganisationer i Europa för att tillsammans se till att människor med funktionsnedsättningar inte glöms bort när EU-länderna nu går in med stöd och hjälp till Ukrainas folk. Det handlar bland annat om att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till skyddsrum, mobilitet, medicin, hjälpmedel och andra grundläggande behov.

Viktig tillgänglighet

Hörselskadades Riksförbund är en av Europas största hörselskadeorganisationer. Som aktiv medlem i den europeiska hörselskadeorganisationen EFHOH har vi varit drivande i EUs arbete för ökad tillgänglighet i Europa och lyckats få igenom stora framsteg, tillsammans med andra organisationer.

Tack vare detta engagemang finns det i dag betydligt starkare krav på textkommunikation än för bara några år sedan. Det är framgångar som kan vara till stor praktisk hjälp för hörselskadade som är på flykt från död och förödelse i Ukraina.

Engagera dig!

HRF arbetar för att hörselskadade ska kunna känna sig trygga och delaktiga, i alla sammanhang. Genom att engagera dig som medlem i HRF kan du göra skillnad för hörselskadade både i Sverige och världen.

Välkommen som medlem! Du behövs. 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.