Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-07-01">1 juli 2018</time>

Slingrekord i Almedalen – men ändå alldeles för otillgängligt

Kvinna i röd HRF-t-shirt pratar med kvinna som gestikulrerar.

Det ser ut att bli slingrekord i årets Almedalen. Drygt hälften av alla seminarier och utfrågningar har teleslinga, enligt programmet – en framgång som HRF och UH kan ta äran för. Samtidigt innebär det att vartannat arrangemang inte är tillgängligt för hörselskadade. Ett allvarligt demokratiproblem, mitt i valrörelsen 2018.

Bilden: Tillgängligheten är alldeles för dålig i kultur och politik. Varför har vi inte kommit längre? Susanna Ahlström, HRFs förbundsstyrelse, fick medhåll av demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) när de träffades i Almedalen på söndagen.

Drygt 2 000 av cirka 4 000 seminarier och utfrågningar under årets Almedalsvecka har teleslinga, enligt programmet. Det innebär en viss ökning jämfört med ifjol och en fördubbling jämfört med 2015.

Men även om framgången är positiv och viktig, skuggas den av att ökningen inte är större – inte minst eftersom det är valår. HRF konstaterar att tillgänglighet i valrörelsen är en fråga om demokrati och grundläggande rättigheter: ”Om inte alla kan följa och aktivt delta i valrörelsen, har vi då en demokrati värd namnet?”

Otillgängligt är odemokratiskt

I år har HRF ingen monter eller andra egna aktiviteter i Almedalen, men ungefär halva HRFs förbundsstyrelse är på plats för att föra samtal, knyta kontakter och ta plats i debatten när tillfälle ges.

Huvudbudskapet från HRF är ”Svensk politik hörs för dåligt”, som betonar vikten av tillgänglighet i valrörelsen och ett hörselsmart samhälle.

Brev påminde arrangörerna

Inför årets Almedalsvecka fick tusentals arrangörer ett brev med en påminnelse: Ni har väl inte glömt att fixa slinga i Almedalen? (pdf). Där tipsade HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam och UHs ordförande Jonathan Wahlström om HRFs checklista för hörseltillgänglighet i Almedalen och erbjuder rådgivning från Hörsellinjen.

Det ledde till ett hastigt uppvaknande och en del sista-minuten-bokningar hos slinginstallatörerna. Men teleslinga är fortfarande långtifrån självklart.

”Slinga? Vad är det?”

Under åren har det visat sig att de arrangörer som inte har teleslinga oftast uppger följande skäl:

 • Okunskap: ”Slinga? Vad är det?”. En del bokar teckenspråkstolk och tror att alla hörselskadade kan teckenspråk.
 • Dålig koll: Vi trodde att det ingick när vi hyrde lokalen”
 • Glömska: ”Det var så mycket att tänka på, vi missade det”.
 • Kostnad: Arrangören förutsätter att det är dyrt, och säger att det inte ryms i deras budget.

Oklart om skrivtolkning

Hur många arrangemang som har skrivtolkning är oklart, eftersom det inte finns som alternativ i programformuläret. Det är en brist som HRF har påtalat, men som arrangören Region Gotland har valt att inte åtgärda, i väntan på ”en internationellt erkänd symbol för skrivtolkning”.

Teckenspråkstolkning finns emellertid med i programmet, och ska enligt uppgift finnas på drygt 260 programpunkter. Flera arrangörer har meddelat HRF att de har försökt, men inte lyckats få tag i tolkar till sina aktiviteter.

Ingen slingpatrull i år

Under tio års tid har UH varit på plats i Almedalen med ”Slingpatrullen” – en grupp medlemmar som har kollat teleslingor och annan hörseltillgänglighet och gett råd till arrangörer. I år blir det ingen Slingpatrull, men UH har representanter på plats som för dialog om tillgänglighet och andra hörselskadefrågor.

Länkar

Hörselsmart valrörelse: Svensk politik hörs för dåligt (HRFs valwebb)

HRFs valblad ”Svensk politik hörs för dåligt” som pdf

Brev till arrangörer: ”Ni har väl inte glömt att fixa slinga i Almedalen?” (HRF och UH 2018-06-27)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.