Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-11-09">9 november 2017</time>

Skärpt diskrimineringslag ställer större krav på företag

Skylt om teleslinga

På onsdagen beslutade riksdagen att skärpa diskrimineringslagen, så att kravet på tillgänglighet även omfattar företag med färre än tio anställda. Ett viktigt steg framåt, men lagen är fortfarande svag när det gäller tillgänglighet för hörselskadade, konstaterar HRF.

Nu är det snart tre år sedan diskrimineringslagen utvidgades till att omfatta bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Men både HRF och övriga funktionshinderrörelsen har hela tiden varit kritiska till att lagen är för tandlös, med vaga skrivningar och många undantag.

Onsdagens riksdagsbeslut innebär att lagen får färre undantag. Från och med den 1 maj 2018 ska den även omfatta företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda.

– Skärpningen av lagen ger en viktig signal om att samhället inte accepterar otillgänglighet, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, i ett uttalande.

Kan bli många undantag

Samtidigt står det klart att lagskärpningen inte lär innebära några dramatiska ändringar, eftersom det ska göras en ”skälighetsbedömning” vid varje diskrimineringsfall, och det är oklart vad som kan anses vara ”skäligt” när det gäller tillgänglighet hos mindre företag.

Dessutom kräver lagen att det ska finnas en ”varaktig relation” mellan verksamhetsutövaren och individen, och om verksamheten är otillgänglig kan det knappast uppstå en sådan relation.

Detta innebär att det fortfarande kan göras många undantag för småföretag.

Svag lag för hörselskadade

Diskrimineringslagen är särskilt svag när det gäller hörselskadades behov av tillgänglighet. Lagen förutsätter nämligen att det ställs tillgänglighetskrav i andra lagar och EU-förordningar, och det är ont om lagrum som rör hörselskadades tillgänglighet.

Till exempel: Eftersom det inte finns någon lag med krav på textning blir det svårt att driva brist på textning som diskrimineringsärende. Det samma gäller till exempel teleslinga, eftersom plan- och bygglagens krav på teleslinga endast gäller vid ny- och ombyggnad.

HRF fortsätter därför att driva krav på lagstiftning som ställer tydliga krav på tillgänglighet för hörselskadade.

”Tillgänglighet är lönsamt”

Riksdagen har antagit ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att utvärdera lagändringen för att se hur den fungerar. Det är då viktigt att utvärderingen inte bara tar upp effekterna för företagen, utan också för personer med funktionsnedsättning, anser Lika Unikas ordförande:

– Det här handlar om våra möjligheter att delta i samhället på lika villkor som andra. De mänskliga rättigheterna ska inte sättas på undantag för att man tror att det kostar. Tillgänglighet är lönsamt för hela samhället.

Länkar

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Riksdagsbeslut 2017-11-08)
Skärpningen av diskrimineringslagen en signal att otillgänglighet inte accepteras (Lika Unika 2017-11-08)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.