Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-11-09">9 november 2017</time>

Skärpt diskrimineringslag ställer större krav på företag

Skylt om teleslinga

På onsdagen beslutade riksdagen att skärpa diskrimineringslagen, så att kravet på tillgänglighet även omfattar företag med färre än tio anställda. Ett viktigt steg framåt, men lagen är fortfarande svag när det gäller tillgänglighet för hörselskadade, konstaterar HRF.

Nu är det snart tre år sedan diskrimineringslagen utvidgades till att omfatta bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Men både HRF och övriga funktionshinderrörelsen har hela tiden varit kritiska till att lagen är för tandlös, med vaga skrivningar och många undantag.

Onsdagens riksdagsbeslut innebär att lagen får färre undantag. Från och med den 1 maj 2018 ska den även omfatta företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda.

– Skärpningen av lagen ger en viktig signal om att samhället inte accepterar otillgänglighet, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, i ett uttalande.

Kan bli många undantag

Samtidigt står det klart att lagskärpningen inte lär innebära några dramatiska ändringar, eftersom det ska göras en ”skälighetsbedömning” vid varje diskrimineringsfall, och det är oklart vad som kan anses vara ”skäligt” när det gäller tillgänglighet hos mindre företag.

Dessutom kräver lagen att det ska finnas en ”varaktig relation” mellan verksamhetsutövaren och individen, och om verksamheten är otillgänglig kan det knappast uppstå en sådan relation.

Detta innebär att det fortfarande kan göras många undantag för småföretag.

Svag lag för hörselskadade

Diskrimineringslagen är särskilt svag när det gäller hörselskadades behov av tillgänglighet. Lagen förutsätter nämligen att det ställs tillgänglighetskrav i andra lagar och EU-förordningar, och det är ont om lagrum som rör hörselskadades tillgänglighet.

Till exempel: Eftersom det inte finns någon lag med krav på textning blir det svårt att driva brist på textning som diskrimineringsärende. Det samma gäller till exempel teleslinga, eftersom plan- och bygglagens krav på teleslinga endast gäller vid ny- och ombyggnad.

HRF fortsätter därför att driva krav på lagstiftning som ställer tydliga krav på tillgänglighet för hörselskadade.

”Tillgänglighet är lönsamt”

Riksdagen har antagit ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att utvärdera lagändringen för att se hur den fungerar. Det är då viktigt att utvärderingen inte bara tar upp effekterna för företagen, utan också för personer med funktionsnedsättning, anser Lika Unikas ordförande:

– Det här handlar om våra möjligheter att delta i samhället på lika villkor som andra. De mänskliga rättigheterna ska inte sättas på undantag för att man tror att det kostar. Tillgänglighet är lönsamt för hela samhället.

Länkar

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Riksdagsbeslut 2017-11-08)
Skärpningen av diskrimineringslagen en signal att otillgänglighet inte accepteras (Lika Unika 2017-11-08)

Relaterade nyheter

 • SVT: Extraordinära nyheter ska alltid teckenspråkstolkas
  teckenspråkstolk framför bild med nyhetsuppläsare på Rapport.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-24">24 maj 2022</time>

  SVT: Extraordinära nyheter ska alltid teckenspråkstolkas

  Nu har SVT beslutat att extraordinära nyhetssändningar inte bara ska textas, utan också parallellsändas med teckenspråkstolkning. – Bra, SVT! Att alla kan ta del av nyheterna handlar om trygghet, säkerhet och allas lika värde, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

 • Föryngrat HRF Luleå blev Årets HRF-inspiratörer
  Tre personer med blommor och diplom.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-22">22 maj 2022</time>

  Föryngrat HRF Luleå blev Årets HRF-inspiratörer

  På söndagen utsågs Hörselskadades förening i Luleå till Årets HRF-inspiratörer 2022. Föreningen belönas med 10 000 kronor, för sin lyckade satsning på ung tillväxt och att odla hörselsmart gemenskap över generationsgränserna.

 • Topp tio för HRF i Anseendeindex 2022
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-19">19 maj 2022</time>

  Topp tio för HRF i Anseendeindex 2022

  Även i år ligger Hörselskadades Riksförbund bland topp tio i Kantar Sifos Anseendeindex för intresseorganisationer. Trots pandemin och trots kriget i Ukraina är HRF fortfarande en av landets mest respekterade organisationer.