Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-02-12">12 februari 2016</time>

”Skärp kraven på textning och hörbarhet i media”, skriver HRF till Medieutredningen

Det är dags för staten att ställa krav på att alla mediers sändningar i tv, på webben med mera ska vara textade och ha god hörbarhet, så att det är lätt att uppfatta vad som sägs. Det säger HRF till Medieutredningen.

Anette Novak, journalist och utredare i Medieutredningen.
Anette Novak, journalist och utredare i Medieutredningen.

HRF ställer nu tuffa krav på staten när det gäller att ta itu med den bristande tillgängligheten i olika medier. I ett utlåtande till den statliga Medieutredningen föreslår HRF bland annat att staten ska införa regler som innebär att alla sändningsföretag måste texta sina sändningar, filmer och program, oavsett om de visas i tv, på webben eller på någon annan plattform. HRF anser också att det ska ställas krav på utbildningsinsatser om talhörbarhet riktade till sändningsföretag och olika berörda yrkesgrupper, till exempel programmakare, producenter, journalister och programledare.

Viktig framtidsfråga

Medielandskapet är under snabb omvandling. En stor del av det växande utbudet finns på webben och utgörs av ljud- och filmmaterial som ofta saknar textning och har undermålig hörbarhet. Det här drabbar hörselskadade, som inte får samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället.
Rätten till textning och bättre hörbarhet är en viktig framtidsfråga, förklarar HRFs generalsekreterare, Hans Ericson:
– Det här är en fråga som hörselskadade dagligen brottas med och som många hör av sig till oss om. Det har därför en framskjuten plats i det nya handlingsprogram som ska antas av HRF-kongressen i maj.

För lite textning, sämre taluppfattbarhet

Medieutredningen ska lägga förslag om vilka insatser staten kan göra för att göra det lätt för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. Man ska också främja allmänhetens behov av allsidig information och möjlighet att vara demokratiskt delaktig.

Utredningen har bjudit in HRF att svara på frågor om tillgänglighet och HRF svarar bland annat: ”När det gäller textning finns flera problemområden. I regionala sändningar (till största delen nyheter) saknas textning helt. I direktsändningar, även i public service, är texten – om den finns – ofta långsam, av dålig kvalitet och ofullständig. I den växande floran av sändningar på webben, från en mångfald olika producenter, saknas allt som oftast textning helt.”

”Taluppfattbarheten har på många sätt försämrats, då det blir allt vanligare med olika former av ljudillustrationer/omgivningsljud/musik bakom tal. HRFs intryck är att kunskapen om bra talhörbarhet finns på vissa håll i sändningsföretagen, men att den har svårt att slå igenom hos programmakare, producenter och programledare. Ett tydligt exempel på sändningar med ofta mycket dålig taluppfattbarhet är dagstidningars webbsändningar – som därtill saknar text.”

Utredningens förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.

Läs mer:

HRFs remissvar till Medieutredningen

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.