Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-02-12">12 februari 2016</time>

”Skärp kraven på textning och hörbarhet i media”, skriver HRF till Medieutredningen

Det är dags för staten att ställa krav på att alla mediers sändningar i tv, på webben med mera ska vara textade och ha god hörbarhet, så att det är lätt att uppfatta vad som sägs. Det säger HRF till Medieutredningen.

Anette Novak, journalist och utredare i Medieutredningen.
Anette Novak, journalist och utredare i Medieutredningen.

HRF ställer nu tuffa krav på staten när det gäller att ta itu med den bristande tillgängligheten i olika medier. I ett utlåtande till den statliga Medieutredningen föreslår HRF bland annat att staten ska införa regler som innebär att alla sändningsföretag måste texta sina sändningar, filmer och program, oavsett om de visas i tv, på webben eller på någon annan plattform. HRF anser också att det ska ställas krav på utbildningsinsatser om talhörbarhet riktade till sändningsföretag och olika berörda yrkesgrupper, till exempel programmakare, producenter, journalister och programledare.

Viktig framtidsfråga

Medielandskapet är under snabb omvandling. En stor del av det växande utbudet finns på webben och utgörs av ljud- och filmmaterial som ofta saknar textning och har undermålig hörbarhet. Det här drabbar hörselskadade, som inte får samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället.
Rätten till textning och bättre hörbarhet är en viktig framtidsfråga, förklarar HRFs generalsekreterare, Hans Ericson:
– Det här är en fråga som hörselskadade dagligen brottas med och som många hör av sig till oss om. Det har därför en framskjuten plats i det nya handlingsprogram som ska antas av HRF-kongressen i maj.

För lite textning, sämre taluppfattbarhet

Medieutredningen ska lägga förslag om vilka insatser staten kan göra för att göra det lätt för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. Man ska också främja allmänhetens behov av allsidig information och möjlighet att vara demokratiskt delaktig.

Utredningen har bjudit in HRF att svara på frågor om tillgänglighet och HRF svarar bland annat: ”När det gäller textning finns flera problemområden. I regionala sändningar (till största delen nyheter) saknas textning helt. I direktsändningar, även i public service, är texten – om den finns – ofta långsam, av dålig kvalitet och ofullständig. I den växande floran av sändningar på webben, från en mångfald olika producenter, saknas allt som oftast textning helt.”

”Taluppfattbarheten har på många sätt försämrats, då det blir allt vanligare med olika former av ljudillustrationer/omgivningsljud/musik bakom tal. HRFs intryck är att kunskapen om bra talhörbarhet finns på vissa håll i sändningsföretagen, men att den har svårt att slå igenom hos programmakare, producenter och programledare. Ett tydligt exempel på sändningar med ofta mycket dålig taluppfattbarhet är dagstidningars webbsändningar – som därtill saknar text.”

Utredningens förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.

Läs mer:

HRFs remissvar till Medieutredningen

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.