Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-11-14">14 november 2017</time>

Silverörat 2017 till HRFs Hans Ericson

Hans Ericson, HRFs tidigare generalsekreterare, fick på tisdagen Svenska Audiologiska Sällskapets utmärkelse Silverörat. Han hyllas för ”betydande insatser” för hörselvård och hörselforskning – ”alltid med fokus på hörselskadades behov, möjligheter och rättigheter”.

– Jag är hedrad och stolt över att få ta emot en utmärkelse för insatser inom detta viktiga område – ett område som jag har brunnit för under hela mitt yrkesliv.
Det sa Hans Ericson när han fick Silverörat på tisdagen, i samband med Audiologisk dag i Västerås.
– Men jag vill dela priset med det fantastiska team jag har haft turen och glädjen att få arbeta med.

”Stått upp för audiologisk vetenskap”

Hans Ericson nominerades till Silverörat av Hörselskadades Riksförbund (HRF), där han var generalsekreterare 2006–2016. Och det var ett förslag som föll i god jord. Styrelsen för Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS Audio) anser att Hans Ericson har gjort ”betydande insatser för att utveckla och värna svensk hörselvård samt främja hörselforskning och teknisk audiologi – alltid med fokus på hörselskadades behov, möjligheter och rättigheter”. De konstaterar också att han ”har konsekvent stått upp för audiologisk vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Silverörat 40 år

Silverörat är en utmärkelse som sedan 40 år tillbaka delas ut av Svenska Audiologiska Sällskapet, ett sällskap med syfte att främja utvecklingen av audiologin i Sverige. Priset ska gå till en person som sällskapet anser ha gjort ”betydande insatser inom audiologins område”.

Arnbrinks utmärkelse

Även Arnbrinks utmärkelse delades ut under Audiologisk dag. Rebekah Cupitt, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), fick Arnbrinks utmärkelse för doktorsavhandling av hög kvalitet. Åsa Winzell Juhlin fick Arnbrinks utmärkelse för magisteruppsats framlagd vid audionomutbildning, för hennes uppsats om diagnostik inom hörselvården.


Hela motiveringen för Silverörat 2017:

”Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2017 går till en person som har bred erfarenhet inom diagnostik, rehabilitering och hörselteknisk utveckling. Denna erfarenhet har han omsatt i ett helhetsperspektiv, där han under alla år har haft en stark känsla för hörselvårdens komplexitet, samtidigt som han har varit fast förankrad i hörselskadades verklighet.

Hans Ericson har gjort viktiga insatser när det gäller att driva igenom hörselscreening av nyfödda i hela landet, synliggöra diagnosen tinnitus, lyfta upp ljudmiljöproblem på samhällets dagordning samt bidragit till utvecklingen av den europeiska standarden för hörapparatutprovning. Han har också försvarat rätten till behovsgrundad, allsidig hörselrehabilitering i hela landet, inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvården.

Vår pristagare har gjort betydande insatser för att utveckla och värna svensk hörselvård samt främja hörselforskning och teknisk audiologi – alltid med fokus på hörselskadades behov, möjligheter och rättigheter.

Vår pristagare har konsekvent stått upp för audiologisk vetenskap och beprövad erfarenhet. Han har visat att gedigen kunskap och välunderbyggd forskning är grunden till effektiv och framgångsrik påverkan, opinionsbildning och informationsspridning.

Mottagaren av Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2017 började sin yrkesbana som hörselingenjör och hade bland annat stor betydelse för utvecklingen och användningen av cros-apparater.

Hans Ericson har arbetat intressepolitiskt för HRF under 25 år. Där har han haft en nyckelroll när det gäller att utveckla dialogen mellan hörselskadade, professionen och hörselforskningen, bland annat genom att initiera den forskningskonferens som Hörselforskningsfonden och HRF genomför vart fjärde år.

Vår pristagare har haft avgörande betydelse för HRFs ställning som kunskapskälla och drivande kraft för hörselskadades intressen samt för audiologiskt utbyte, i både Sverige och världen. Han var HRFs generalsekreterare, 2006–2016.”

Tidigare mottagare av Silverörat

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.