Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-02-25">25 februari 2017</time>

”Sex gånger fler borde erbjudas cochleaimplantat”

Pojke med cochleaimplantat.
Pojke med cochleaimplantat. Foto: Lasse Hejdenberg Foto:Lasse Hejdenberg Hejdlösa Bilder AB lasse.hejdenberg@hejdlosa.se +46703311118 Box 594 581 07 Linköping Sweden 300 dpi, AdobeRGB

– Över 3 000 i Sverige har hörselimplantat, men sex gånger fler borde erbjudas den möjligheten.
Det säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund, med anledning av att cochleaimplantatet (CI) i dag fyller 60 år.
– Nu påbörjar vi en kartläggning av CI-vården i landet, som ett led i arbetet för att skapa bättre villkor för personer som blivit gravt hörselskadade och döva.

I dag, den 25 februari, är det International Cochlear Implant Day (internationella CI-dagen). Det är också på dagen 60 år sedan två franska forskare var först med att operera in en elektrod nära cochlean (snäckan i örat), för att stimulera hörselnerven och ge möjlighet att uppfatta ljud.
Sedan dess har 400 000 människor runt om i världen, varav drygt 3 000 barn och vuxna i Sverige, fått cochleaimplantat. Det har också utvecklats en variant kallad EAS (elektroakustisk stimulering), som kombinerar CI med hörapparat, vilket gör att även personer med hörselrester i basen kan få nytta av implantat.
Resultaten av CI/EAS varierar, men för de flesta som har förlorat hörseln i vuxen ålder är det ett stor lyft att kunna bli mer delaktig i ljudvärlden omkring sig – att åter kunna uppfatta sin familjs röster, fågelkvitter, musik och viktiga signaler.

För få vuxna erbjuds hörselimplantat

Nästan alla barn som föds döva i Sverige får hörselimplantat. Men när det gäller vuxna går utvecklingen långsamt. Trots att cirka 20 000 bedöms kunna ha nytta av CI, är det många som inte ens får veta att de skulle kunna vara kandidater för implantat.

– Vi anser att alla som har medicinska förutsättningar för CI/EAS självklart ska få möjlighet att ta ställning till om de vill ha implantat eller inte. Det är ett grundläggande krav, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
– Dessutom borde alla som bedöms ha nytta av två CI också erbjudas det. I dag är det ganska vanligt bland barn, men enligt vad vi erfar får vuxna alltför ofta nej, framför allt av kostnadsskäl.

HRF kartlägger CI-vården

För att få en tydlig bild av hur det ligger till med CI-vården i Sverige inleder Hörselskadades Riksförbund nu en kartläggning av möjligheter, behov och brister.

– En väl utvecklad CI-vård gynnar både individ och samhälle, det råder det ingen tvekan om, konstaterar Mattias Lundekvam.
– En rad forskningsstudier visar att hörselimplantat i de allra flesta fall ger en signifikant förbättring av livskvaliteten. Att kunna vara delaktig har stor betydelse för allmänhälsan och ger helt andra möjligheter att jobba, studera och vara socialt aktiv – att kunna leva sitt liv fullt ut.


Kort om cochlea-implantat

 • Över 400 000 människor i världen, varav 150 000 i Europa, har cochleaimplantat (CI). Ungefär 60 procent är vuxna och 40 procent är barn.
 • Drygt 3 000 barn och vuxna i Sverige har fått cochleaimplantat. Närmare 20 000 beräknas kunna ha medicinsk nytta av hörselimplantat.
 • Flera forskningsstudier visar att CI ger signifikant förbättrad livskvalitet för de flesta användare, inte minst personer som har hört under en stor del av sitt liv. Cirka 95 procent av CI-användarna är nöjda med sina hörselimplantat, enligt organisationen EURO-CIU.
 • International Cochlear Implant Day instiftades av den europeiska paraplyorganisationen EURO-CIU, där även Hörselskadades Riksförbund (HRF) är medlem.
 • Den 25 februari 1957  lyckades ett franskt team, lett av André Djourno och Charles Eyriès, operera in en elektrod vid cochlean. Den första ”riktiga” CI-operationen genomfördes 1961 av William House och John Doyle 1961 i USA (källa: JAMA Otolaryngology).
 • Läs mer om cochleaimplantat och EAS på Hörsellinjen.se. Här kan du även mejla in dina frågor till HRFs hörselrådgivare, för tips, råd och stöd.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.