Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-07-01">1 juli 2014</time>

Seminarium i Almedalen: Hård kritik mot lurendrejeri – politisk oenighet om åtgärder

”Bondfångeri”. ”Kriminella prisskillnader”. Omdömena var hårda vid HRFs seminarium i Almedalen på tisdagen, när landstingspolitiker kommenterade de problem som hörselcheckarna drivit fram inom hörselvården. Ändå gavs inga klara besked om vad politikerna tänker göra åt saken.

– Det behövs en etisk diskussion om checkar. Det här är inte förenligt med vad hälso- och sjukvårdslagen säger om vård efter behov, sa Anders Henriksson, landstingsråd (S), Landstinget i Kalmar län. Foto: Lars Lindberg
– Det behövs en etisk diskussion om checkar. Det här är inte förenligt med vad hälso- och sjukvårdslagen säger om vård efter behov, sa Anders Henriksson, landstingsråd (S), Landstinget i Kalmar län.
Foto: Lars Lindberg

Tisdagens paneldebatt ”Hjälpmedelscheck till varje pris? När vårdgivaren blir säljare” var både en positiv bekräftelse och en riktig besvikelse, konstaterar HRF, som arrangerade seminariet i samarbete med tidningen Dagens Medicin.
Det blev tydligt att frågan om hörselcheckar kommit upp ordentligt på den politiska agendan, och att landstingspolitiker erkänner att det finns stora brister. Men debatten var stundtals väldigt rörig, och utan klara besked om åtgärder för att reformera fritt val-systemen.
– Det är anmärkningsvärt att när HRF lyfter fram ett allvarligt systemfel börjar politiker från båda blocken klandra utförarna, audionomerna. De tar inte ansvar för att det är politiska beslut som har skapat den här situationen, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Överens om kritik

Seminariet tog utgångspunkt i HRF-rapporten ”Myternas marknad: Svensk hörselvård – från behov till business”, som släpptes förra veckan. Rapporten visar att ”fritt val av hjälpmedel” inom hörselvården i Skåne och Stockholms län har slagit väldigt fel, och att hörselcheckar används för att locka enskilda att lägga ut stora summor på hörapparater, trots att de kan få bra hörapparater ut landstingets upphandlade sortiment. Checkarna innebär också ökade kostnader för landstingen.
Samtliga medverkande politiker var överens om att så här ska det inte gå till. Men analyserna av problemet spretade betänkligt.
Gilbert Tribo, regionråd (FP), Region Skåne, var tydlig med att han vill ha kvar hörselcheckarna, men att hörselskadade ändå ska kunna få det de behöver ur landstingets sortiment.
– Om landstinget kan erbjuda vård efter behov, varför ska ni då ha checkarna? undrade Jan-Peter Strömgren, som anser att checkarna fungerar som en morot för företag som vill få enskilda att betala för hörapparater ur egen ficka.

Oeniga socialdemokrater

Socialdemokraterna i panelen var inte helt eniga i sin syn på hörselcheckarna. Helén Eliasson, regionråd (S), Västra Götalandsregionen, och Anders Henriksson, landstingsråd (S), Landstinget i Kalmar län, deklarerade att Socialdemokraterna är emot hörselcheckar. Men Anders Lönnberg, landstingsledamot (S), Stockholms läns landsting, intog en helt annan ståndpunkt – han ansåg att eftersom de var få anmälningar till Patientnämnden så fungerar systemet med checkar ganska bra.
Det avfärdade Jan-Peter Strömgren. Antalet anmälningar säger ingenting om hur checksystemet fungerar:
– Vem anmäler till Patientnämnden?
Anders Lönnberg, liksom Gilbert Tribo, ville se problemet som en fråga om enstaka audionomers agerande. Något som Jan-Peter Strömgren var mycket kritisk till.
Samtidigt sa sig Anders Lönnberg vara beredd att se över systemet med hörselcheckar:
– Missbrukas system ska missbruket stoppas. Går det inte att stoppa måste man byta system.

”Behövs en etisk diskussion”

Även Gilbert Tribo ville skärpa uppföljningen av hur systemet fungerar. Men det tyckte inte Anders Henriksson räckte:
– Det behövs en etisk diskussion om checkar. Det här är inte förenligt med vad hälso- och sjukvårdslagen säger om vård efter behov.
Och Helén Eliasson ansåg att hörselcheckar är överflödiga om landstingen tar sitt ansvar för hörselskadades behov av vård:
– Om vi i Västra Götaland kan erbjuda ett världsledande hörapparatsortiment så vore det baske mig konstigt om inte hela landet skulle kunna det, sa hon.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.