Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-03-21">21 mars 2017</time>

Seger i kampen för hörselombud i Sävsjö

äldre man med hörselinstruktör
Foto: Johnér

Nu ska Sävsjö få ett hörselombud. HRF-föreningen i Sävsjö lyckades få igenom sitt förslag i kommunstyrelsen, som därmed körde över socialnämnden.
– Fantastiskt roligt! Utnötning funkar! säger Monika Andersson, föreningens ordförande.

Runt om i landet har det blivit allt färre hörselinstruktörer/hörselombud. Tjänster dras in och lediga tjänster återbesätts inte. Följden är en rejäl försämring av stödet till personer med hörselnedsättning,särskilt äldre. Det leder i sin tur till isolering och ökade hälsorisker.

Det ville HRF-föreningen i Sävsjö göra något åt. De började jobba för att kommunen skulle tillsätta ett hörselombud, och det blev en resa med flera motgångar på vägen.

– Vi vägrade ge upp! berättar Monika Andersson, nybliven ordförande.

Fick avslag, gick vidare

Föreningen skickade först en skrivelse socialnämnden, där de bland annat förklarade att ”Ett hörselombud skulle ha en stor uppgift att fylla – tillgången till hjälpmedel är god men det är lätt att gå vilse i hjälpmedelsdjungeln. Och många äldre skulle behöva hjälp med så enkla saker som att byta batterier i sina hörapparater”. Men socialnämnden avslog, och hävdade att hemtjänsten kunde hjälpa till med sådant.

Så HRF Sävsjö gick vidare. De tog upp frågan i Kommunala rådet för Funktionshinderfrågor, KRF, som i ett yttrande till kommunen påpekade att det finns många hörselskadade som inte har hemtjänst, samt att ett hörselombud dessutom skulle  kunna vara ett stöd för elevhälsan i kommunens skolor.

”Låg i och tjatade”

Det, tillsammans med HRF-skrivelsen, tog skruv. Kommunstyrelsen beslutade att ta fasta på HRF-föreningens förslag och ge socialförvaltningen i uppdrag att inrätta ett hörselombud i Sävsjö kommun.

– Det känns fantastiskt roligt! Det är så kul att driva en viktig fråga och se att det ger resultat! säger Monika Andersson.
– Men det är mycket jobb också. Vår tidigare ordförande, Rolf Grönwald, har lagt ner ett stort arbete. Han skrev skrivelser, låg i och tjatade, och upprepade våra argument, igen och igen.

Rätt stöd kan minska hälsorisker

Forskning visar att det finns samband mellan obehandlad hörselnedsättning och snabbare utveckling av demenssjukdomar. Det står också klart att äldre hörselskadade som inte får hörselvård och kompletterande stöd riskerar att bli isolerade, vilket kan leda till nedstämdhet och sämre allmänhälsa.

I dag finns det över 600 000 hörselskadade från 65 år och uppåt i Sverige (HRF 2014.) Hörselnedsättning är alltså vanligt bland äldre. Många provar ut sin första hörapparat sent i livet – medelåldern är 72 år –  och att vara nybörjare på hörapparat kan vara krävande, inte minst för en äldre person. Det är också många äldre som har behov av annan hörteknik i hemmet för att kunna följa tv och radio, höra i telefon och uppfatta dörrklockan. Att då kunna få hjälp och stöd av hörselinstruktör/hörselombud kan vara ovärderligt, konstaterar HRF.

Länkar

Hörselskadade ska få mer stöd (Smålands Dagblad 2017-03-10)

Varför behövs syn- och hörselinstruktörer? Liten film från 2015:


Bara 90 av landets kommuner har syn- och hörselinstruktör (äldre artikel på HRF.se 2014-03-12)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.