Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-09-20">20 september 2017</time>

Regeringen satsar på tolktjänst i arbetslivet i höstbudgeten

Finansminister Magdelena Andersson (S) står vid podium och presenterar budgeten.

I sin höstbudget föreslår regeringen en satsning på ”ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet” och avsätter 15 miljoner kronor. Men vad pengarna i praktiken ska gå till anges inte närmare.

Dagens tolktjänst har allvarliga brister. Det är ofta oklart vart man ska vända sig för att få tolk och vem som ska betala för det. Hörselskadade, döva och dövblinda kommer ofta i kläm mellan landstingets tolkcentral, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra parter. Detta får särskilt allvarliga konsekvenser inom arbetslivet, där det händer att arbetstagare inte kan göra sitt jobb, missar anställningar och får andra problem.

Trots flera år av utredningar under två olika regeringar och ett intensivt påverkansarbete av Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund och andra förbund har frågan inte lösts.

Vill ”stärka förutsättningarna”

Men nu utlovar regeringen förbättrad tolktjänst i arbetslivet. I sitt förslag till höstbudget anslår regeringen 15 miljoner kronor till denna fråga och skriver:
”Det är viktigt att kompetensen kan tas tillvara hos alla i arbetslivet. Det kräver en fungerande kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen avser därför genomföra en satsning för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet med syfte att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.”

Oklart om satsning

Hur satsningen ska genomföras och vad pengarna konkret ska användas till framgår emellertid inte av budgetpropositionen.

Relaterade länkar

Ur Budgetpropositionen för 2018: stycke om tolktjänst i arbetslivet (2017-09-20)

”En förolämpning mot landets alla tolkanvändare” (HRF.se 2016-05-13)

Ny tolkutredning om tolkbokningar – inte om samlat ansvar (HRF.se 2016-02-13)

Tolkfrågan behandlas ”respektlöst”, skriver HRF, SDR och FSDB till regeringen (HRF.se 2015-09-02)

Krångligt och dyrt att få tolk i arbetslivet (HRF.se 2015-04-10)

Nu vill regeringen utreda tolkfrågan igen: ”Oroande förhalning” (HRF.se 2014-01-08)

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.