Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-09-20">20 september 2017</time>

Regeringen satsar på tolktjänst i arbetslivet i höstbudgeten

Finansminister Magdelena Andersson (S) står vid podium och presenterar budgeten.

I sin höstbudget föreslår regeringen en satsning på ”ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet” och avsätter 15 miljoner kronor. Men vad pengarna i praktiken ska gå till anges inte närmare.

Dagens tolktjänst har allvarliga brister. Det är ofta oklart vart man ska vända sig för att få tolk och vem som ska betala för det. Hörselskadade, döva och dövblinda kommer ofta i kläm mellan landstingets tolkcentral, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra parter. Detta får särskilt allvarliga konsekvenser inom arbetslivet, där det händer att arbetstagare inte kan göra sitt jobb, missar anställningar och får andra problem.

Trots flera år av utredningar under två olika regeringar och ett intensivt påverkansarbete av Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund och andra förbund har frågan inte lösts.

Vill ”stärka förutsättningarna”

Men nu utlovar regeringen förbättrad tolktjänst i arbetslivet. I sitt förslag till höstbudget anslår regeringen 15 miljoner kronor till denna fråga och skriver:
”Det är viktigt att kompetensen kan tas tillvara hos alla i arbetslivet. Det kräver en fungerande kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen avser därför genomföra en satsning för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet med syfte att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.”

Oklart om satsning

Hur satsningen ska genomföras och vad pengarna konkret ska användas till framgår emellertid inte av budgetpropositionen.

Relaterade länkar

Ur Budgetpropositionen för 2018: stycke om tolktjänst i arbetslivet (2017-09-20)

”En förolämpning mot landets alla tolkanvändare” (HRF.se 2016-05-13)

Ny tolkutredning om tolkbokningar – inte om samlat ansvar (HRF.se 2016-02-13)

Tolkfrågan behandlas ”respektlöst”, skriver HRF, SDR och FSDB till regeringen (HRF.se 2015-09-02)

Krångligt och dyrt att få tolk i arbetslivet (HRF.se 2015-04-10)

Nu vill regeringen utreda tolkfrågan igen: ”Oroande förhalning” (HRF.se 2014-01-08)

 

Relaterade nyheter

 • Se utdelningen av JP Strömgrens kulturpris
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-06-14">14 juni 2022</time>

  Se utdelningen av JP Strömgrens kulturpris

  Den 14 juni delade HRF förbundsordförande, Mattias Lundekvam, ut Jan-Peter Strömgrens Kulturpris. Årets pristagare var Deckarförfattaren Marie Bengts samt skådespelaren och musikern Jimmy Uller! Missade du prisutdelningen? Nu kan du se hela sändningen i efterhand.

 • Tusentals batterier från HRF hjälper Ukrainas hörselskadade
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-06-10">10 juni 2022</time>

  Tusentals batterier från HRF hjälper Ukrainas hörselskadade

  Tack vare generösa gåvor har Hörselskadades Riksförbund (HRF) kunnat skicka lådor med tusentals hörapparatbatterier till hörselskadade på flykt i och från krigets Ukraina. Ett stöd som gör konkret skillnad i en mycket svår tid.

 • Vem får Jan-Peter Strömgrens kulturpris?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-06-08">8 juni 2022</time>

  Vem får Jan-Peter Strömgrens kulturpris?

  Jan-Peter Strömgrens Kulturfond instiftades av Hörselskadades Riksförbund (HRF) efter kongressen 2016, som tack för insatser som HRFs förbundsordförande under 16 år, 2000–2016. Fonden delar ut Jan-Peter Strömgrens Kulturpris. Ett årligt pris till hörselskadade personer som...