Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-09-20">20 september 2017</time>

Regeringen satsar på tolktjänst i arbetslivet i höstbudgeten

Finansminister Magdelena Andersson (S) står vid podium och presenterar budgeten.

I sin höstbudget föreslår regeringen en satsning på ”ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet” och avsätter 15 miljoner kronor. Men vad pengarna i praktiken ska gå till anges inte närmare.

Dagens tolktjänst har allvarliga brister. Det är ofta oklart vart man ska vända sig för att få tolk och vem som ska betala för det. Hörselskadade, döva och dövblinda kommer ofta i kläm mellan landstingets tolkcentral, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra parter. Detta får särskilt allvarliga konsekvenser inom arbetslivet, där det händer att arbetstagare inte kan göra sitt jobb, missar anställningar och får andra problem.

Trots flera år av utredningar under två olika regeringar och ett intensivt påverkansarbete av Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund och andra förbund har frågan inte lösts.

Vill ”stärka förutsättningarna”

Men nu utlovar regeringen förbättrad tolktjänst i arbetslivet. I sitt förslag till höstbudget anslår regeringen 15 miljoner kronor till denna fråga och skriver:
”Det är viktigt att kompetensen kan tas tillvara hos alla i arbetslivet. Det kräver en fungerande kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Regeringen avser därför genomföra en satsning för ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet med syfte att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.”

Oklart om satsning

Hur satsningen ska genomföras och vad pengarna konkret ska användas till framgår emellertid inte av budgetpropositionen.

Relaterade länkar

Ur Budgetpropositionen för 2018: stycke om tolktjänst i arbetslivet (2017-09-20)

”En förolämpning mot landets alla tolkanvändare” (HRF.se 2016-05-13)

Ny tolkutredning om tolkbokningar – inte om samlat ansvar (HRF.se 2016-02-13)

Tolkfrågan behandlas ”respektlöst”, skriver HRF, SDR och FSDB till regeringen (HRF.se 2015-09-02)

Krångligt och dyrt att få tolk i arbetslivet (HRF.se 2015-04-10)

Nu vill regeringen utreda tolkfrågan igen: ”Oroande förhalning” (HRF.se 2014-01-08)

 

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.