Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-04-15">15 april 2015</time>

Satsning på skollokaler i regeringens vårbudget kan bli lyft för ljudmiljön

I dag meddelade regeringen att de planerar att satsa sammanlagt en miljard kronor på ”upprustning av skollokaler” till och med 2018, och börjar med att avsätta 15 miljoner kronor i vårbudgeten för 2015. Det här kan bli ett viktigt genombrott för bättre ljudmiljö i skolan, något som HRF har krävt under lång tid.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade vårbudgeten i dag. Foto: Victor Svedberg
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade vårbudgeten i dag.
Foto: Victor Svedberg

Hösten 2014 meddelade regeringen att de ville satsa en miljard kronor på skolans arbetsmiljö – bland annat bättre ljudmiljö. Ett mycket glädjande besked för HRF, som under många år drivit krav på en ljudsmart skola. Men regeringens budget föll och den så kallade ”skolmiljarden” försvann med den.

Totalt en miljard kronor fram till 2018

Men i dag, onsdag, presenterade regeringen sin vårbudget och där finns nu 15 miljoner kronor till ”upprustning av skollokaler” under 2015. Regeringen lovar att kommunerna ska få ytterligare 330 miljoner per år under åren 2016-2018 till sådan upprustning. Totalt rör det sig alltså om över en miljard – 1 005 miljoner kronor.

Hur stor del av pengarna som går till bullerdämpning och andra ljudmiljöåtgärder är mycket oklart, men i höstas konstaterade stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP):
– Lokalerna ska vara bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättning.

Akut behov av åtgärder

HRF fortsätter nu påverkansarbetet för att en del av skolmiljarden verkligen ska gå till ljudmiljösatsningar. Behovet är akut på många, många, konstaterar både HRF och Lärarförbundet.

HRFs rapport ”Kakofonien” avslöjade 2010 att två av tre lärare tycker att ljudmiljön i skolan är ett problem i stort sett hela tiden. Sedan dess har HRF drivit kravet på åtgärder för en ljudsmart skola, genom kontakter med företrädare för olika partier, myndigheter, lärarorganisationer, skolledare med flera. Det har varit möten, överläggningar, konferenser, skrivelser, utspel i media och ljudmiljöföreläsningar hos riksdagens utbildningsutskott. ”Smartare ljudmiljö=smartare skola” var dessutom en av de frågor HRF drev i valrörelsen.

HRF har satt ljudmiljön på politiska agendan

HRF har satt ljudmiljöfrågan på den politiska dagordningen, anser HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren:
– För några år sedan var ljudmiljön en ”icke-fråga”, men steg för steg har vi flyttat denna miljö- och tillgänglighetsfråga högre upp på agendan, säger han.
– Regeringens satsning är ett erkännande av ljudmiljöns betydelse. Bra ljudmiljö är viktigt för såväl barn som vuxna i skolan – och helt avgörande för hörselskadade elever och lärare.

Tidigare artiklar om ljudmiljösatsning i skolan:

Miljardsatsning på bättre skolmiljö viktigt genombrott för HRFs ljudmiljöarbete (HRF.se 2014-10-20)

Satsa på skolans ljudmiljö, skriver HRF och Lärarförbundet till Mehmet Kaplan (HRF.se 2015-02-18)

”Nu måste staten ta ansvar för hörselskadade barn i skolan”, kräver hörsel- och dövorganisationerna (HRF.se 2015-03-18)

Nu utlovar Fridolin satsningar för att hörselskadade ska få det bättre i skolan (HRF.se 2015-03-19)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.