Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-03-03">3 mars 2017</time>

WHO: ”Satsa på hörselskadade – det lönar sig”

World hearing days logga, linjerna av ett öra som omsluter en jordglob

Nu uppmanar världshälsoorganisationen, WHO, världens länder att erbjuda mer hörselscreening, utvecklad hörselvård och ökad tillgänglighet. Det lönar sig att satsa på hörselskadade, konstaterar WHO i dag, på World Hearing Day.

Över 5 procent av världens befolkning – 360 miljoner människor – har grav eller måttlig hörselnedsättning, uppger WHO. De flesta har inte tillgång till rehabilitering, hjälpmedel och tillgänglighet efter behov. I Sverige finns det 1,4 miljoner hörselskadade, men bara en dryg tredjedel har fått hörselvård och de flesta med hörselnedsättning väntar över tio år innan de söker hjälp. Så gott som alla möter otillgängliga miljöer i sitt dagliga liv.

Står samhället dyrt

Dessa brister slår inte bara hårt mot den enskilde, i form av isolering, hälsorisker och begränsade möjligheter inom studier och arbetsliv – det står också samhället dyrt, varnar WHO. Dels i form av onödiga kostnader för vård, sjukskrivningar, utanförskap med mera, dels genom att inte fullt ut ta till vara miljontals människors kapacitet, kreativitet och arbetskraft.

Hörselsmart ger ökad produktivitet

WHOs tema för World Hearing Day 2017 är därför ”Action for hearing loss – make a sound investment”. Med andra ord: Ett hörselsmart samhälle lönar sig.

Rätt insatser i rätt tid minskar vårdkostnader och ökar produktiviteten, konstaterar WHO, som rekommenderar världens länder att satsa på hörselscreening, hörselvård, tillgänglighet, anpassningar i skola och arbetsliv och ökad medvetenhet om hörselskadades behov. Studier visar att satsningar på hörselscreening och hörselvård är kostnadseffektivt, samtidigt som det ger ökad livskvalitet.


Relaterade länkar

Fakta från WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/

WHOs kampanjbroschyr:  http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/WHD2017Brochure.pdf?ua=1

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.