Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-01-12">12 januari 2019</time>

Risk för hörfel och fel diagnos vid vård via telefon

Stetosskop, plåster och gasbinda vid en mobiltelefon.

Vård via telefon innebär risk för missförstånd och fel diagnos, visar en studie från Linköpings universitet. Särskilt utsatta är patienter med annat första språk och patienter med hörselnedsättning. Fysisk vårdmottagning är bättre, konstaterar forskaren bakom studien.

Det har blivit allt vanligare med medicinsk rådgivning och vård via telefon. Men omvårdnadsforskaren Rikard Wärdig, lektor vid Linköpings Universitet, konstaterar att det innebär stor risk för missförstånd. I värsta fall kan det leda till fel diagnos och att patienter inte får den vård de behöver.

Förordar fysiska mottagningar

Rikard Wärdig uppger till Sveriges Radio P4 Östergötland att han istället förordar fler öppna fysiska mottagningar. Det skulle minska missförstånden.

P4 Östergötland har intervjuat Åsa Maxeby, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare på vårdcentralen i Hageby i Norrköping. Där märkte personalen att diagnostisering och tidbokning via telefon ofta ledde till feltolkningar, på grund av språkproblem och ibland hörselnedsättning. Därför valde man att satsa mer på den fysiska mottagningen.

”Många behöver se någon i ögonen”

– Det är mycket enklare för sjuksköterskan att göra en bedömning på en patient som du har framför dig. Telefonrådgivning är extremt komplicerat och svårt, säger Åsa Maxeby.
– Det är en jättestor grupp som har behov av att se någon i ögonen när de pratar om sina problem, säger hon.

Krav på tillgängliga vårdkontakter

HRF driver krav på att hälso- och sjukvården ska förbättra sin tillgänglighet för hörselskadade. I HRFs handlingsprogram för 2017-2020 står det att förbundet ska ”verka för regelverk som kräver att myndighets- och vårdkontakter sker på ett sätt som är tillgängligt och kommunikationssäkert för hörselskadade”.

Länkar

Flera vinster med ökad fysisk vårdmottagning (Sveriges Radio P4 Östergötland)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.