Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-03-06">6 mars 2015</time>

Risk för tolkbrist – nu ska tolkutbildningarna ses över

Nu ska utbildningen av teckenspråkstolkar, skrivtolkar, TSS-tolkar och tolkar för dövblinda personer ses över. Det har regeringen beslutat, sedan HRF och andra organisationer varnat för att det kan uppstå tolkbrist.

De folkhögskolor som anordnar tolkutbildningar får i dag mindre resurser än tidigare, eftersom en del av de statliga medlen går till högskoleutbildningen av teckenspråkstolkar, som startades 2013. Om ett par år kommer bidraget till folkhögskoleutbildningarna att vara halverat jämfört med 2012.

Följden av detta är att det totala antalet tolkutbildningsplatser minskar – och det kan i sin tur leda till tolkbrist om några år, konstaterar HRF och andra organisationer. Samtidigt konstaterar regeringen att antalet tolkanvändare och samhällets behov av teckenspråkstolkar förändras över tid. Det är i dag oklart hur det framtida behovet ser ut.

Behovet av tolkar ses över

Regeringen har nu gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av folkhögskoleutbildningar av teckenspråkstolkar, skrivtolkar, TSS-tolkar och tolkar för dövblinda personer, och göra en analys av hur stort behov av tolkar det finns. Regeringen vill ha förslag när det gäller både omfattningen av tolkutbildningarna och hur de bör finansieras. Även tolkarnas behov av fortbildning och vidareutbildning ska kartläggas.

Beslutet välkomnas av HRF, som anser att det är synnerligen viktigt att säkra den framtida tillgången till tolkar. Begränsad tolktillgång begränsar livet för alla hörselskadade, döva och dövblinda som använder tolk.

Ny tolklärarutbildning?

Tolkutbildningarnas innehåll och utformning varierar eftersom det inte finns någon statlig styrning. Statskontoret ska därför jämföra de olika tolkutbildningarna och bedöma vilket övergripande innehåll och utformning som utbildningarna bör ha, samt ta reda på om det finns behov av ökad statlig styrning, när det gäller kursmål, examination med mera.

Många av de lärare som utbildar teckenspråkstolkar i dag kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Det kan få allvarliga följder, eftersom det inte finns någon särskild utbildning för tolklärare som säkerställer nyrekrytering. Statskontoret ska därför även ta reda på om det bör startas en tolklärarutbildning.

Regeringens beslut om översyn av tolkutbildningarna (pdf)
OBS: I regeringsbeslutet står det ”teckenspråkstolkutbildningen”, men det som avses är egentligen flera utbildningar; utbildningen av teckenspråkstolkar, skrivtolkar, TSS-tolkar och tolkar för dövblinda personer.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.