Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-07-08">8 juli 2014</time>

Region Skåne avfärdar audionomers varningar om att de drivs att bli säljare

”Risken är att audionomen blir en säljare”, skrev SkåneAudionomerna (SRAT) till Region Skåne i maj, och varnade för riskerna med hörselchecksystemet. Nu svarar regionen att de inget kan göra, och skyller på företagen – samtidigt som de medger att villkoren för hörselvården är regionens ansvar. – Pinsamt, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Sofie Lood, ordförande för Skåne Audionomerna (SRAT)
Sofie Lood, ordförande för Skåne Audionomerna (SRAT)

Audionomer inom privat hörselvård utsätts för mental och fysisk stress. Den varningen lämnades i en skrivelse från SkåneAudionomerna (SRAT) till Habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne i maj.
Audionomerna konstaterade bland annat att de ”förväntas göra en hörselrehabilitering för en summa som knappt täcker de tre grundbesöken: bedömningsbesök, utprovningsbesök och återbesök.” Och eftersom ersättningen från regionen är så låg måste företaget uppnå lönsamhet på annat sätt: ”Risken att audionomen blir en säljare, fångad mellan landstingets ekonomiska otacksamhet och den privata arbetsgivarens krav på lönsamhet, är uppenbar”, konstaterar Skåne Audionomernas styrelse.
”En hel yrkeskår inom de privata mottagningarna försöker utföra sitt arbete enligt beprövad vetenskaplig erfarenhet. Vi är legitimerade audionomer som på alla sätt försöker vara alla till lags: Region Skåne, arbetsgivaren och brukarna, men detta är nästintill omöjligt med de krav som i dag föreligger.”

Skrivelsen ligger i linje med den kritik som HRF för fram i rapporten ”Myternas marknad: Svensk hörselvård – från behov till business”.

Förnekar ansvar – och medger ansvar

Douglas Roth (M), ordförande i Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd Foto: Bildbyrån
Douglas Roth (M), ordförande i Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd
Foto: Bildbyrån

Nu har SkåneAudionomerna fått svar från Region Skåne, som avfärdar varningarna i ett brev fullt av motsägelser: ”Region Skåne styr inte över eller kan påverka den privata verksamheten”, skriver Habilitering- och hjälpmedelsnämndens ordförande, Douglas Roth (M).
Men några rader längre ner konstaterar han samtidigt att ”Region Skåne är ytterst ansvarig, enligt HSL 3b§, och har därmed också ett ansvar för att följa upp den vård och på villkor som den ges.”
– Det är pinsamt av Douglas Roth att avfärda audionomers farhågor som en arbetsgivarfråga, när de tar upp omfattande systemfel inom hörselvården, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.
– Regionens politiker har all anledning att ta detta på största allvar. Något annat vore ansvarslöst.

Låga ersättningar bäddar för försäljning

De ersättningar som auktoriserade mottagningar får från landsting/region är låga. De täcker kanske de kostnader som mottagningarna har för personal, men knappast alla fasta kostnader för lokaler, utrustning med mera, och lär inte heller ge någon vinstmarginal.

För mottagningar som drivs av företag är det därför inte lönsamt att endast prova ut hörapparater ur landstingets upphandlade sortiment. De måste också dra in intäkter genom försäljning. Följaktligen har det blivit mer eller mindre självklart för de flesta hörselmottagningar i Skåne och Stockholms län att uppmuntra patienter att bli kunder, och köpa hörapparater med hörselcheck. I dag är 83 procent av hörapparatutprovningarna i Stockholm län och 65 procent i Skåne privata köp, med hörselcheck. Det har skett en kraftig ökning på bara ett par år.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.