Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-07-08">8 juli 2014</time>

Region Skåne avfärdar audionomers varningar om att de drivs att bli säljare

”Risken är att audionomen blir en säljare”, skrev SkåneAudionomerna (SRAT) till Region Skåne i maj, och varnade för riskerna med hörselchecksystemet. Nu svarar regionen att de inget kan göra, och skyller på företagen – samtidigt som de medger att villkoren för hörselvården är regionens ansvar. – Pinsamt, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Sofie Lood, ordförande för Skåne Audionomerna (SRAT)
Sofie Lood, ordförande för Skåne Audionomerna (SRAT)

Audionomer inom privat hörselvård utsätts för mental och fysisk stress. Den varningen lämnades i en skrivelse från SkåneAudionomerna (SRAT) till Habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne i maj.
Audionomerna konstaterade bland annat att de ”förväntas göra en hörselrehabilitering för en summa som knappt täcker de tre grundbesöken: bedömningsbesök, utprovningsbesök och återbesök.” Och eftersom ersättningen från regionen är så låg måste företaget uppnå lönsamhet på annat sätt: ”Risken att audionomen blir en säljare, fångad mellan landstingets ekonomiska otacksamhet och den privata arbetsgivarens krav på lönsamhet, är uppenbar”, konstaterar Skåne Audionomernas styrelse.
”En hel yrkeskår inom de privata mottagningarna försöker utföra sitt arbete enligt beprövad vetenskaplig erfarenhet. Vi är legitimerade audionomer som på alla sätt försöker vara alla till lags: Region Skåne, arbetsgivaren och brukarna, men detta är nästintill omöjligt med de krav som i dag föreligger.”

Skrivelsen ligger i linje med den kritik som HRF för fram i rapporten ”Myternas marknad: Svensk hörselvård – från behov till business”.

Förnekar ansvar – och medger ansvar

Douglas Roth (M), ordförande i Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd Foto: Bildbyrån
Douglas Roth (M), ordförande i Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd
Foto: Bildbyrån

Nu har SkåneAudionomerna fått svar från Region Skåne, som avfärdar varningarna i ett brev fullt av motsägelser: ”Region Skåne styr inte över eller kan påverka den privata verksamheten”, skriver Habilitering- och hjälpmedelsnämndens ordförande, Douglas Roth (M).
Men några rader längre ner konstaterar han samtidigt att ”Region Skåne är ytterst ansvarig, enligt HSL 3b§, och har därmed också ett ansvar för att följa upp den vård och på villkor som den ges.”
– Det är pinsamt av Douglas Roth att avfärda audionomers farhågor som en arbetsgivarfråga, när de tar upp omfattande systemfel inom hörselvården, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.
– Regionens politiker har all anledning att ta detta på största allvar. Något annat vore ansvarslöst.

Låga ersättningar bäddar för försäljning

De ersättningar som auktoriserade mottagningar får från landsting/region är låga. De täcker kanske de kostnader som mottagningarna har för personal, men knappast alla fasta kostnader för lokaler, utrustning med mera, och lär inte heller ge någon vinstmarginal.

För mottagningar som drivs av företag är det därför inte lönsamt att endast prova ut hörapparater ur landstingets upphandlade sortiment. De måste också dra in intäkter genom försäljning. Följaktligen har det blivit mer eller mindre självklart för de flesta hörselmottagningar i Skåne och Stockholms län att uppmuntra patienter att bli kunder, och köpa hörapparater med hörselcheck. I dag är 83 procent av hörapparatutprovningarna i Stockholm län och 65 procent i Skåne privata köp, med hörselcheck. Det har skett en kraftig ökning på bara ett par år.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.