Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-06-11">11 juni 2019</time>

Regeringen vill ha text på SVTs och SRs webbar – men mindre

Ljud och bild räcker inte. SVT och SR behöver även återge inslag som text på sina webbar. Det anser regeringen, som ger HRF medhåll i sitt förslag till nya villkor för public service 2020–2025. Men regeringen vill samtidigt att SVT och SR ska vara ”restriktiva” med längre nyhetstexter.
– Ett rejält feltramp, konstaterar HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.

I juni 2018 föreslog en parlamentarisk kommitté att public service ska fokusera på ljud och bild, och nedprioritera material i textform. Orsaken var att flera kommersiella medieföretag ansåg att SVT och SR utsatte dem för orättvis konkurrens genom att erbjuda nyhetsartiklar på sina webbar.

HRF reagerade skarpt på förslaget. ”Att minska textutbudet är för hörselskadade en allvarlig inskränkning, som är direkt diskriminerande och står i strid med såväl Sveriges funktionshinderpolitik som Sveriges åtaganden enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, konstaterade HRF i sitt remissvar.

Håller med HRF

På måndagen stod det klart att regeringen håller med och hänvisar till HRFs kritik: ”Att Sveriges Radio och Sveriges Television bör fokusera på sin kärnverksamhet, även inom nyhetsverksamheten, bör inte förhindra företagen att utveckla användarvänliga tjänster eller att tillgängliggöra innehåll genom text”, skriver regeringen i sin proposition Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 (prop. 2018/19:136). ”Att i en onlinemiljö publicera längre texter som syftar till att återge innehållet i till exempel ett radioinslag eller kortare nyhetsnotiser bör i normalfallet vara oproblematiskt.”

– En viktig framgång för HRF, anser Mattias Lundekvam.

Oroande begränsning

Men regeringen kom samtidigt med ett oroande förbehåll: ”Längre artiklar utan koppling till ett nyhetsinslag eller ett klipp bör […] användas restriktivt. Kärnverksamheten är att producera, sända och tillhandahålla radio- och tv-program till allmänheten.”

– Så länge det inte ställs textningskrav även på alla kommersiella medier är det viktigt att inte begränsa SVTs och SRs textrapportering, säger Mattias Lundekvam.
– Hörselskadades möjligheter att ta del av nyheter är viktigare än oklara hänsyn till medieföretag som inte tar ansvar för tillgängligheten.

Länkar

Regeringens proposition: ”Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 (prop. 2018/19:136)

HRFs remissvar: ”PS-utredningen talar om ökat ansvar – men vill begränsa tillgängligheten för hörselskadade” (2018-10-17)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.