Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-12-20">20 december 2013</time>

Regeringen skärper kraven på textning, men gör inga åtaganden om ny textningsteknik

Nu skärper regeringen kraven på textning och teckenspråkstolkning i SVT och UR. Bland annat ska minst 55 procent av de direktsända programmen vara textade i slutet på 2014. Men HRF saknar ett tydligt åtagande när det gäller det som är mest avgörande för att få mer och bättre direkttextning: en svensk språkdatabas.

tvtext
På torsdagen beslutade regeringen att skärpa kraven på tillgänglighet i SVT och UR från och med 2014. Det gäller kraven på textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst textremsa. De nya tillgänglighetskraven är formulerade i kvoter och tidsramar, istället för de generella målsättningar som gällt tidigare.

55 procent direkttextat 2014

Kraven innebär bland annat att samtliga förinspelade program på svenska nu ska textas, medan 55 procent av de direktsända programmen ska vara direkttextade till slutet av 2014. År 2016 höjs kravet till 65 procent.

– Det här är ett tydligt steg framåt, och det är givetvis mycket positivt, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, som välkomnar beslutet.

Inget åtagande om språkdatabas

Samtidigt är han besviken över att regeringen i beslutet säger att ”för det fall en språkdatabas för automatiserad taligenkänning införs” bör kravet på textning av direktsända program höjas till 100 procent.

– De gör inget konkret åtagande när det gäller utvecklingen av en språkdatabas, och det borde de verkligen göra. Regeringen är väl medveten om att en sådan språkdatabas är en förutsättning för att få väl fungerande direkttextning med hjälp av tal-till-text-omvandling, säger han.
– Visst kan kvoter vara bra, men om kvaliteten på direkttextningen är dålig, då blir programmen ändå inte tillgängliga. En språkdatabas behövs för att alla svenska TV-kanaler och även tv-utbudet på olika webbar ska kunna få effektiv direkttextning av hög kvalitet.

Kulturministern har tidigare utlovat en satsning på en svensk språkdatabas, med målsättningen att skapa bättre förutsättningar för direkttextning. Men i budgetpropositionen hade inga medel avsatts för detta, vilket HRF har kritiserat i ett uttalande.

Mer teckenspråkstolkning

Till slutet av 2014 ska motsvarande ca 85 timmar av programmen i SVT och UR vara tillgängliga genom teckenspråkstolkning och syntolkning. År 2016 ska det ha ökat till ca 225 timmar, vilket är en tiodubbling av dagens nivå.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.