Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-01-22">22 januari 2020</time>

Rätt att förbjuda tinnitusplåster, fastslår domstol

Kvinna håller plåster bakom örat

Det var helt korrekt av Läkemedelsverket att förbjuda försäljning av tinnitusplåstret Antinitus. Det konstaterar Förvaltningsrätten i Uppsala i ett nytt domslut.
Plåstret saknar vetenskaplig grund och rätten avvisar därför ägarbolagets invändningar på samtliga punkter.

Läkemedelsverket utfärdade i oktober 2018 ett förbud mot att sälja tinnitusplåstret Antinitus.

Sensori, företaget som står bakom produkten, överklagade till Förvaltningsrätten i Uppsala. Nu har domen kommit och överklagandet avslås.

Avvisar alla invändningar

Redan i januari 2015 började Läkemedelsverket utreda tinnitusplåstret, eftersom myndigheten hade fått signaler från den brittiska tillsynsmyndigheten att produkten marknadsfördes som vetenskapligt bevisad trots att det inte verkade finnas underlag för detta.

I sin överklagan har bolaget anfört bland annat bristande objektivitet, eftersom Läkemedelsverket hade anlitat en expert med egna kommersiella intressen i en produkt för behandling av tinnitus. Bolaget ansåg att beslutet saknar rättslig grund, eftersom det inte finns någon risk för säkerhet och hälsa, och att förbudet är oproportionerligt.

Rätten avvisar i sin sammanfattning bolagets invändningar på samtliga punkter och skriver bland annat att det varit korrekt av Läkemedelsverket att ställa de aktuella kraven på produkten.

Domstolen anser att det inte finns något underlag som visar att produkten har avsedd effekt, det vill säga att lindra tinnitusbesvär. Överklagandet avslås i sin helhet.

”Skamlöst”

HRF har länge riktat kritik mot tinnitusplåstret.

– Ett bra och viktigt beslut, sa Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande, när tinnitusplåstret förbjöds av Läkemedelsverket i oktober 2018.
– Personer med svår tinnitus söker ofta desperat efter lindring. Det är skamlöst att utnyttja deras utsatthet och slå mynt av deras förtvivlan.

Beslutet om marknadsförbund har ännu inte vunnit laga kraft eftersom företaget överklagat domen till Kammarrätten i Stockholm.

Länkar

Kritiserat tinnitusplåster förbjuds av Läkemedelsverket (HRF.se 2018-10-29)

Hård kritik mot ”tinnitusplåster” utan vetenskapligt stöd (HRF.se 2017-06-25)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.