Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-09-28">28 september 2021</time>

”Plexiglas skapar stora problem för hörselskadade”

Plexiglas framför butikskassa i Stockholm.

Har plexiglasen kommit för att stanna? Ja, det mesta tyder på det. Därför måste butiker, vårdmottagningar med mera bli bättre på att använda text, hörteknik och andra hörselsmarta lösningar, anser HRF.
– Det finns en stor oro bland hörselskadade, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam i en intervju med TT.

I samband med Hörselveckan 2021 slog HRF larm om att munskydd, plexiglas och avstånd skapade stora svårigheter för personer med hörselnedsättning. redan då pekade HRF på att det finns en rad enkla åtgärder som butiker, vårdmottagningar och andra verksamheter kan vidta, som skulle underlätta för alla parter – inte minst hörselskadade.

Men alltför lite har hänt. Och läget är fortfarande svårt, trots de lättade restriktionerna.

– De otillgängliga lösningarna finns fortfarande kvar i hög grad. Det finns en oro för att man kommer att fortsätta med plexiglas och den typen av lösningar i fortsättningen också, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam i en intervju med Nyhetsbyrån TT. 

Kunskap och verktyg saknas

Ansvariga myndigheter har varit dåliga på att lyfta fram behovet av tillgänglighet inom vård och omsorg, anser Mattias Lundekvam. Även i butiker och andra utåtriktade verksamheter är problemen stora.

Detta drabbar också personal, med eller utan hörselnedsättning, som ofta upplever problem med att höra på grund av plexiglas. Men de saknar oftast kunskap och tillgång till praktiska lösningar.

Efterlyser text och hörteknik

HRF efterlyser tydliga skyltar, textning, teleslingor och högtalare vid kassor och receptioner, samtalsvänliga ljudmiljöer samt utökad möjlighet till videosamtal och chattar i vården. Även skrivtolkning behöver bli betydligt vanligare, anser HRF.

Det hjälper också att befinna sig i lugnare miljöer där man hör bättre, speciellt om munskydd används.

Måste säkra kommunikationen

Mattias Lundekvam pekar också på enkla lösningar, som att använda papper och penna eller ett genomskinligt visir i stället för munskydd när det är möjligt, så att patienten kan se munnen på den som pratar.

– Om man ska ha en ny praxis där man ska tillämpa munskydd under en längre tid måste man också säkerställa att det fungerar för målgruppen. Då tänker jag inte minst på äldreboenden där många har en hörselnedsättning.

Länkar

Hörselskadade oroas för långvariga plexiglas (Nyhetsbyrån TT 2021-09-27)

Råd om hörselsmart tillgänglighet i coronatider (HRFs råd på Hörsellinjen.se) 

Relaterade nyheter

 • 4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning
  Man med gula hörlurar framför datorn, med ansiktet bortvänt.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-02">2 maj 2022</time>

  4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning

  Nu får HRF drygt 4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till projektet "Alla kan texta!". Målet är att göra autotextning till något av en folkrörelse i det offentliga Sverige, i samarbete med en rad kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra aktörer.

 • Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI
  Äldre man med munskydd.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-04-19">19 april 2022</time>

  Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI

  På sin 103-årsdag gick Leslie Hodgson in på ett sjukhus i England och bad om att få ett cochleaimplantat. Hans önskan blev uppfylld. I mars blev Leslie den äldste i världen som fått ett CI.

 • ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-03-30">30 mars 2022</time>

  ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”

  Regeringen måste "skyndsamt fatta beslut" om att bistå flyktingar från Ukraina med hjälpmedel, läkemedel samt rehabilitering och habilitering. Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och åtta andra organisationer i ett brev till socialministern.