Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-09-28">28 september 2021</time>

”Plexiglas skapar stora problem för hörselskadade”

Plexiglas framför butikskassa i Stockholm.

Har plexiglasen kommit för att stanna? Ja, det mesta tyder på det. Därför måste butiker, vårdmottagningar med mera bli bättre på att använda text, hörteknik och andra hörselsmarta lösningar, anser HRF.
– Det finns en stor oro bland hörselskadade, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam i en intervju med TT.

I samband med Hörselveckan 2021 slog HRF larm om att munskydd, plexiglas och avstånd skapade stora svårigheter för personer med hörselnedsättning. redan då pekade HRF på att det finns en rad enkla åtgärder som butiker, vårdmottagningar och andra verksamheter kan vidta, som skulle underlätta för alla parter – inte minst hörselskadade.

Men alltför lite har hänt. Och läget är fortfarande svårt, trots de lättade restriktionerna.

– De otillgängliga lösningarna finns fortfarande kvar i hög grad. Det finns en oro för att man kommer att fortsätta med plexiglas och den typen av lösningar i fortsättningen också, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam i en intervju med Nyhetsbyrån TT. 

Kunskap och verktyg saknas

Ansvariga myndigheter har varit dåliga på att lyfta fram behovet av tillgänglighet inom vård och omsorg, anser Mattias Lundekvam. Även i butiker och andra utåtriktade verksamheter är problemen stora.

Detta drabbar också personal, med eller utan hörselnedsättning, som ofta upplever problem med att höra på grund av plexiglas. Men de saknar oftast kunskap och tillgång till praktiska lösningar.

Efterlyser text och hörteknik

HRF efterlyser tydliga skyltar, textning, teleslingor och högtalare vid kassor och receptioner, samtalsvänliga ljudmiljöer samt utökad möjlighet till videosamtal och chattar i vården. Även skrivtolkning behöver bli betydligt vanligare, anser HRF.

Det hjälper också att befinna sig i lugnare miljöer där man hör bättre, speciellt om munskydd används.

Måste säkra kommunikationen

Mattias Lundekvam pekar också på enkla lösningar, som att använda papper och penna eller ett genomskinligt visir i stället för munskydd när det är möjligt, så att patienten kan se munnen på den som pratar.

– Om man ska ha en ny praxis där man ska tillämpa munskydd under en längre tid måste man också säkerställa att det fungerar för målgruppen. Då tänker jag inte minst på äldreboenden där många har en hörselnedsättning.

Länkar

Hörselskadade oroas för långvariga plexiglas (Nyhetsbyrån TT 2021-09-27)

Råd om hörselsmart tillgänglighet i coronatider (HRFs råd på Hörsellinjen.se) 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.