Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-06-26">26 juni 2013</time>

Patientmaktsutredningen lyfter fram vikten av likvärdig vård i hela landet

Principen om allas rätt till likvärdig vård av hög kvalitet lyfts fram i den nya Patientmaktsutredningen, som på onsdagen presenterade sitt betänkande. Det här är en viktig fråga för HRF, eftersom hörselvården är ett av de vårdområden där olikheterna i landet är som störst.

”En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Det är emellertid tydligt att det finns betydande och i vissa fall oacceptabla skillnader inom den svenska hälso- och sjukvården och att dessa skillnader tycks vara svåra jämna ut.”

Det säger Patientmaktsutredningen (SOU 2013:44), som på onsdagen presenterade sitt betänkande. Där finns bland annat förslag på att det ska införas en ny lagstiftning för hälso- och sjukvården från januari 2015.

HRF går just nu igenom utredningens förslag, och vad de kan innebära för hörselskadade. Principen om allas rätt till likvärdig vård av hög kvalitet är emellertid en viktig fråga för HRF, som under många år har lyft fram den stora ojämlikheten i landet när det gäller tillgången till och kostnaderna för hörselvård.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.