Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-09-15">15 september 2019</time>

Fick tinnitus av läkemedel – nu får läkare kritik av IVO

Medicinburk med vita piller.

En patient fick tinnitus av ett läkemedel mot depression. Nu får vårdcentralen kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att de inte informerade om att tinnitus var en biverkning. Patienten borde ha fått möjlighet att ta ställning till om det var värt att ta läkemedlet eller inte.

HRFs Hörsellinjen ger råd om tinnitus

Hörsellinjen är en rådgivningstjänst inom Hörselskadades Riksförbund (HRF). På www.hörsellinjen.se/tinnitus hittar du fakta, råd och nyttiga länkar.
Du kan även få personlig rådgivning. Mejla HRFs rådgivare eller ring 0771-888000, vardagar kl. 9-15 (vanlig samtalstaxa).

Kontakt med andra med tinnitus

I HRFs Facebookgrupp HRF: Tinnitus och ljudöverkänslighet kan du få kontakt med andra som har tinnitus. Gruppen är sluten och endast till för privatpersoner, inte personer med ett yrkesmässigt intresse. Admin för gruppen är HRFs kommunikationsenhet.

En patient med depression vände sig till en vårdcentral i Lund och ordinerades då ett läkemedel som IVO anser vara en ”rimlig” behandling för depression. Men läkarna sa ingenting om att läkemedlet kunde orsaka tinnitus, skriver tidningen Sydsvenskan.

Ingen utredde tinnitusbesvären

Patienten kom sedan tillbaka till vårdcentralen upprepade gånger, och klagade på besvär av ringningar, tjut och brus i öronen. Trots det fick hen ingen information om att orsaken kunde vara läkemedlet. Det gjordes inte heller någon tinnitusutredning.

Först ett och ett halvt år senare konstaterade en öronläkare att patienten hade en hörselnedsättning och tinnitus.

Förvärrade problem

”Jag somnar, väcks och vaknar till tinnitus. Oron att det ska bli värre och påverka jobb finns där” uppger patienten, som upplever att de psykiska besvären har förvärrats av läkemedelsbehandlingen.

Borde ha informerat

IVO kritiserar nu vårdcentralen för att de inte informerade patienten om biverkningen tinnitus, så att patienten själv kunde ta ställning till för- och nackdelar med fortsatt behandling.

Patientens tinnitus borde också ha skrivits in i patientjournalen och en utredning om den ha startats, i samband med de återkommande kontakterna med vårdcentralen om besvären.

För få får hjälp med tinnitus

Alldeles för få får behandling för sin tinnitus, trots att det finns bra metoder. Det konstaterar Hörselskadades Riksförbund, som får tydliga signaler om att tillgången till tinnitusvård varierar mycket mellan olika landsting.

Ungefär en femtedel av befolkningen har tinnitus i någon grad, till och från. Men de som framför allt behöver hjälp med att hantera sin tinnitus är de omkring 2-3 procent av befolkningen som har stora besvär (Nationella Folkhälsoenkäten).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.