Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-08-31">31 augusti 2014</time>

Partier vill ändra fritt val-system inom hörselvården, efter HRFs kritiska rapport

Frågan om hörselcheckar har blivit en valfråga, efter HRFs rapport ”Myternas marknad”. Vid en debatt på lördagen deklarerade båda politiska blocken i Region Skåne att de vill se över systemet. Men medan oppositionspartierna tar fasta på HRFs uppmaning att avskaffa checkarna, säger sig Alliansen bara vilja reformera systemet, utan att ta bort checkarna.

Frågan om hörselcheckar inom hörselvården har blivit en valfråga. HRFs rapport ”Myternas marknad” avslöjade hur hörselskadade i Skåne och Stockholm uppmanas att köpa hörapparater dyrt, med hörselcheck som ”morot”, trots att de har rätt till hörapparater inom ramen för den offentliga hälso- och sjukvården. Det finns exempel på personer som betalat närmare 30 000 kronor ur egen ficka, trots att de skulle kunna få motsvarande hörapparater under tusenlappen.

Detta var ämnet för en valdebatt i Malmö på lördagen, arrangerad av HRF-distriktet i Skåne, med politiker i Region Skåne samt HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Vill avskaffa checkarna

Det blev en livlig debatt, där alla var eniga om att hörselchecksystemet behöver ses över, men där oppositionen vill gå längre än Alliansen.
Tidigare i sommar deklarerade Socialdemokraterna i Skåne i en debattartikel att de vill avskaffa hörselcheckarna, och ställde sig bakom HRFs kritik. Detta underströk de även i debatten.De framhåller också att de är för vårdval, det vill säga möjligheten att välja hörselmottagning. Även Vänsterpartiet vill se ett annat system inom hörselvården.

Avfärdade först HRF-kritik, men gör nu översyn

I juli gick Moderaterna ut i en debattartikel där de fullständigt avfärdade HRFs rapport och framhärdade att det inte finns några problem inom hörselvården i Skåne. Även en skrivelse med kritik från Skåneaudionomerna avfärdades.
Men i lördagens debatt lät det annorlunda. Alliansen säger sig nu vilja se över systemet, och utreda hur missförhållanden kan åtgärdas: ”Det blev inte som vi tänkt”.
De styrande regionpolitikerna hävdade att det nya, bättre hörapparatsortimentet kommer att lösa problemet med att hörselskadade uppmanas köpa hörapparater privat. Men det fick genast mothugg från publiken. En person berättade att han nyligen övertalats köpa hörapparater ur det privata sortimentet, för att audionomen sagt att landstingets sortiment var så ”dåligt”.

Systemet utredes även i Stockholm

Även i Stockholms läns landsting har HRFs rapport lett till att politiker utlovar förändring. Vid ett möte med det ansvarige landstingsrådet, Stig Nyman (KD), fick HRF besked om att en översyn har linletts, och att ett förslag om åtgärder förhoppningsvis kommer före årsskiftet. Detta utlovade han också i en intervju med Radio P4 Stockholm.

Läs även:

Patienter lockas köpa dyra hörapparater (2014-06-26)
Privata hörselvårdgivare anklagas för utbrett fusk (2014-08-20)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.