Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-11-23">23 november 2020</time>

Pandemin ökar hörselskadades utanförskap

Kvinna med grått hår, glasögon och blå-vit-randig tröja står framför gröna blad.
Eva Lund. Foto: Privat

Pandemin har ökat utanförskapet bland hörselskadade. Plexiglas, munskydd och distans gör det svårare att höra – och många upplever ökad isolering och ensamhet, visar en Novus-undersökning bland HRFs medlemmar.
– Coronapandemin påverkar alla, men har inneburit en extra stor börda för hörselskadade, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
Två av dem är Eva Lund och Paulina Palm, som inte längre kan gå nära för att höra.

I somras gjorde Novus Opinion en webbenkät bland ungefär 2 500 hörselskadade HRF-medlemmar, om hur de har påverkats av pandemin.

Erfarenheterna är blandade, men det är tydligt att pandemin har försämrat många hörselskadades möjligheter att samtala och vara delaktiga. Avstånd, plexiglas, munskydd och självisolering slår extra hårt mot den som har en hörselnedsättning. Det går inte längre att avläsa läppar eller att gå nära för att höra.

– Distansen som alla måste hålla under pandemin blir ännu längre för oss som är hörselskadade, säger Paulina Palm i Hudiksvall till Nyhetsbyrån TT.

Varannan har fått svårare att höra

Varannan medlem med hörselnedsättning tycker att det har blivit svårare att uppfatta vad som sägs, på grund av plexiglas, munskydd och avstånd, visar Novus-undersökningen. Ju större hörselnedsättning, desto fler har upplevt svårigheter.

Fyra av tio upplever att deras livskvalitet har försämrats under coronakrisen, eftersom det är svårare att kommunicera med andra och vara socialt delaktig i vardagen. Ungefär lika många uppger att kontakten med närstående har försämrats under pandemin.

– Man kan inte träffa sina närstående utan blir utlämnad till att prata i telefon, vilket kan vara väldigt svårt för många som har en hörselnedsättning, säger Mattias Lundekvam till Nyhetsbyrån TT.

Oro för vårdkontakter

HRF-medlemmen Eva Lund i Malmö berättar för TT att hon saknar förtroligheten i att sitta nära någon, dricka en kopp kaffe och snickesnacka.

Men hon är också orolig för att det har blivit svårare att ta fysisk kontakt med vården. Stora delar av vården och sjukvårdsupplysningen förutsätter att alla kan höra i telefon, och det kan inte Eva. Hon är därför orolig för att hon inte ska kunna kontakta 1177 och att det ska gå ut över hälsan på sikt. Till HRF säger hon att det är ”livsviktigt att HRF driver krav på att det alltid ska gå att skriva till 1177 via chatt.”

Det är hon inte ensam om. HRFs undersökning visar att inom den grupp som har haft behov av att kontakta 1177 är det många som har haft problem. I de flesta regioner finns inte chatt kopplad till regionernas sjukvårdsrådgivning, 1177 – bara telefon. De som har kunnat ringa har ofta haft svårt att höra rådgivarna, andra har fått be en närstående ringa åt dem. En del har också avstått från att ta kontakt.

En tredjedel av medlemmarna är också oroliga för att få svårt att avläsa och kommunicera med vårdpersonal som bär munskydd eller motsvarande och skyddsmasker, om de behöver vård.

Mer kunskap om lösningar

Mattias Lundekvam efterlyser mer kunskap om hörselskadades behov och de lösningar som finns. Om det till exempel fanns teleslingor i kassor, receptioner och liknande ställen i offentliga miljöer, då skulle hörapparatanvändare ha betydligt större möjligheter att höra vad som sägs.

Även inom vården behövs förändringar, så att hörselskadade patienter kan kommunicera med personal i skyddskläder och munskydd på ett smittsäkert sätt.

– Personalen måste självklart arbeta i munskydd, men det är viktigt att då titta på alternativa metoder för att kommunicera med patienten. Man kan använda sig av hjälpmedel som mikrofon och mottagare, men också helt enkelt använda papper och penna, säger Mattias Lundekvam. Även skrivtolkning på distans är en bra möjlighet.

Positivt för en del arbetstagare

Men allt har inte varit negativt under pandemin. Paulina Palm är en av många som har arbetat hemifrån och då har möten fungerat bättre än vid möten på jobbet, berättar hon:

– När ett videomöte är bra uppstyrt med en talordning så funkar det mycket bättre än ett fysiskt möte. Det är ingen som tisslar och tasslar eller småljud som stör.

Det här bekräftas av HRFs undersökning. En tredjedel av de medlemmar som har arbetat på distans under pandemin tycker att kommunikationen med kollegerna har fungerat bättre än på den ordinarie arbetsplatsen. Bland annat tack vare mer skriftlig kommunikation, användning av hjälpmedel i videomöten där alla har mikrofon samt bättre ljudmiljö i hemmet.

En mindre del av arbetstagarna har negativa erfarenheter av distansarbete. Då handlar det ofta om videomöten med till exempel dålig mötesdisciplin och dålig ljudkvalitet.

Stärkt intresse för att vara medlem

Intresset för att vara medlem i HRF har inte försvagats under pandemin.

Åtta av tio medlemmar anser att det så här i kristider känns ännu viktigare än tidigare att vara medlem i en organisation som arbetar för att värna hörselskadades rätt till hörselvård, hjälpmedel, textning med mera. Många tycker även att det nu under pandemin är extra viktigt att få tillgång till aktuella nyheter från hörselområdet och information från HRF.

En av tio medlemmar uppger att deras intresse för medlemskap har ökat under pandemin. Bara 3 procent är mindre intresserade av att vara medlemmar nu än tidigare.

HRF tar sig an nya utmaningar

Pandemin har förändrat samhället omkring oss och därmed har även HRFs arbete anpassats för att kunna möta nya utmaningar. Novus-undersökningen bland medlemmar är en viktig del av underlaget för det arbetet.

HRF arbetar bland annat med att driva krav på chattfunktioner hos 1177, hörselsmarta tillgänglighetslösningar inom äldreomsorgen och att stödja enskilda hörselskadade med råd om lösningar för videomöten och andra distanskontakter.

Länkar

Pandemin isolerar hörselskadade (Nyhetsbyrån TT 2020-10-18)

”Folk pratar som om jag är dum i huvudet” (Nyhetsbyrån TT 2020-10-18)


Så kan hörselskadade bli mer delaktiga i pandemitider

Visuell information: Tydliga skyltar, displayer med mera. På stationer, tåg, flyg, bussar med mera ska alla resenärer kunna få aktuell info i textform – ingen ska behöva leta upp någon och fråga vad högtalarutropet handlade om. Det är nödvändigt för hörselskadade, men också jättebra för andra, som då lättare kan hålla avståndet.

Textlösningar: Det kan vara så enkelt som en handskriven lapp, sms, chatt och mejl. Kunder, klienter, patienter med flera ska kunna kommunicera i skrift, inte bara ringa eller göra ett fysiskt besök. Det går också att hitta en mängd kreativa textlösningar för olika situationer. Till exempel i receptioner skulle det kunna finnas en surfplatta framför plexiglaset, som är kopplad till receptionistens dator. Besökaren talar och personalen på andra sidan talar och skriver sitt svar.

System som överför ljud: Det behövs fler teleslingor och motsvarande system med trådlös ljudöverföring till hörapparater. Då blir det lättare att hålla avståndet, även när en person har nedsatt hörsel. Det blir också möjligt att kommunicera förbi plexiglas i butikskassor, informationsdiskar, serviceställen, receptioner och liknande. Det här är enkel teknik som är lätt att få plats!
En receptionsslinga med mikrofon kan gärna kopplas till en liten högtalare. Då hörs det bättre på båda sidor av plexiglaset, vilket är bra för alla. Tänk på att många som jobbar i butiker med mera har nedsatt hörsel – det är därför viktigt att möjliggöra ljudöverföring åt båda hållen.
På äldreboenden och i situationer med mer personliga samtal går det även att använda samtalsförstärkare. Samtalsförstärkare borde finnas att tillgå överallt inom vård och omsorg t ex. Enkelt att använda när hörapparater inte kan vara på, inte minst i en vårdsituation i möte med personal som bär munskydd/mask.

Videosamtal: Videosamtal används allt mer, inte minst inom vården nu under coronapandemin. Det borde vara en självklarhet att kunna välja videosamtal som ett alternativ till telefon när vi ska kontakta vårdcentral, butiker, myndigheter med mera. Då kan vi avläsa, vilket gör det lättare att höra. I dag har var och varannan FaceTime, Skype, Zoom, Duo och andra lösningar i sina datorer och telefoner. Tänk på att det även går att koppla in skrivtolkning i videosamtal. Det är enkelt att ordna hörselsmarta videosamtal i dag – och otroligt bra för hörselskadade!

Skrivtolkning: Skrivtolkning är ett slags simultantextning. Det innebär att en tolk skriver allt som sägs i ett samtal, så att en gravt hörselskadad person kan läsa allt som sägs på en surfplatta, i sin mobil eller på en annan skärm. Skrivtolkning sker i dag ofta på distans. Till exempel kan en hörselskadad patient som ska prata med läkare med munskydd boka skrivtolkning. Mobilen/läsplattan överför samtalet med läkaren till skrivtolken, som skriver det läkaren säger och skickar till mobilen/läsplattan, så att patienten kan läsa vad läkaren säger, medan samtalet pågår.

Bra ljudmiljö: Även personer utan hörselnedsättning hör bättre om det inte finns en massa störande ljud runt omkring. Och när vi hör bra, då blir det lättare att hålla avståndet! Så flytta på den brummande maskinen, skruva ner musiken i högtalarna, släng upp lite akustikplattor i taket, på väggarna och mellan olika arbetsstationer. Och om du driver en verksamhet, ta gärna kontakt med en akustiker som kan se över akustiken i lokalerna. Bra ljudmiljö ger nöjdare kunder, ger bättre arbetsmiljö, ökar trivseln, gör det lättare att hålla avstånd – och gör att hörselskadade får lättare att höra vad som sägs.

Sunt förnuft – och lite hörselsmart kunskap: Egentligen är det inte så svårt att vara hörselsmart. Det gäller bara att komma ihåg att alla inte hör så bra, och särskilt inte nu när vi inte kan gå nära varandra.

Frågor? För fler goda råd om kommunikation i coronatider, kontakta HRFs rådgivare på Hörsellinjen på 0771-888 000 eller www.horsellinjen.se/mejla

Fler hörselsmarta tips

Hörseltillgänglighet i vården (hörsellinjen.se) 

Råd till äldreboenden om hörselsmarta besök i coronatider (hörsellinjen.se) 

Att larma och få larm (hörsellinjen.se) 

 

 

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.