Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-07-03">3 juli 2017</time>

Populärt med hörseltest i Almedalen

Nu är Hörselskadades Riksförbund på plats i Almedalen för att erbjuda hörseltester och lyfta hörselfrågan högre på samhällets agenda. Montern är en av Almedalens mest välbesökta, med ungefär 800 besökare per dag.

Nu är det full aktivitet i HRFs monter på Strandvägen i Visby. I HRFs monter genomförs ungefär 400 hörseltester per dag och det är ofta kö ut på gatan. Dubbelt så många får rådgivning om hörsel och svar på sina frågor om allt från hörapparater till tillgänglighet. De som testar hörseln är såväl vanliga gotlänningar som politiker och kända profiler.

Ingen demokrati utan tillgänglighet

De flesta i HRFs förbundsstyrelse samt några ombudsmän är på plats i Almedalsvimlet för att ta upp olika hörselskadefrågor med politiker och opinionsbildare. Men många arrangemang runt om i Visby är otillgängliga för hörselskadade, och verklig demokrati förutsätter att alla kan ta del av debatten, oavsett funktionsnedsättning.

Fler teleslingor, men ändå för få

Därför konstaterar HRF att ”Svensk politik hörs för dåligt”, och det står på såväl montern som på HRF-deltagarnas t-shirts. Visserligen har det skett en kraftig ökning av tillgången på teleslingor och teckenspråkstolkning under Almedalsveckan de senaste åren. Men inte ens hälften av årets 4 100 listade arrangemang har uppgett att de har teleslinga, och det är ett demokratiproblem. .

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.