Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-07-17">17 juli 2017</time>

”Orimligt” med ett års hörapparatkö på Gotland

Medelålders man med hörapparat bakom örat sedd snett bakifrpn.

Gotlänningar kan få vänta upp till ett år på att få prova ut hörapparater. Orsak: Gotland har landets högsta andel hörselskadade – och nu är det allt fler som vill ha hjälp.
– Att fler söker hörselvård är positivt för både individ och samhälle. Nu måste Region Gotland agera för att få bort de orimliga köerna! säger Eva Blomquist, HRFs vice förbundsordförande.

Ungefär en av fyra gotlänningar har en hörselnedsättning som gör att de har svårt att höra i samtal med andra (SCB/HRF 2014).
Samtidigt har andelen hörapparatanvändare länge varit bland de lägsta i landet. Bara knappt 23 procent av alla med hörselnedsättning hade hörapparater 2014. Det kan jämföras med Stockholm där andelen var dubbelt så stor (47 procent) vid samma tid.

”Måste se över sin organisation”

Men nu har trycket på hörselvården i Visby ökat. I dag kan det ta mellan sex och tolv månader innan en ny patient får hörapparater, rapporterar Sveriges Radio P4 Gotland.

– Det är givetvis helt orimligt. Region Gotland måste snarast se över sin organisation och se till att det finns tillräckliga resurser för att kunna erbjuda bra hörselvård inom vårdgarantin, säger Eva Blomquist, HRFs vice förbundsordförande.

HRFs kongress har slagit fast att varje landsting/region ska kunna erbjuda likvärdig, offentligt finansierad hörselrehabilitering av hög kvalitet, inklusive hjälpmedel – och inom rimlig tid (HRFs handlingsprogram 2017-2020).

Förebygger ohälsa

Enligt hörselvården beror det ökande trycket delvis på att Gotlands befolkning har fått allt högre medelålder, men också på att fler med hörselproblem nu tar steget och söker hjälp – det har blivit mindre ”skam” att skaffa hörapparater. Och det är en utveckling som Region Gotland bör glädjas åt, konstaterar Eva Blomquist:
– Hörselvård ger inte bara betydligt högre livskvalitet – det är också ett effektivt sätt att förebygga ohälsa, visar forskning. Att satsa på hörselvård är därför en sund investering för en friskare befolkning.

Länkar

Upp till ett års väntetid för hörapparat (Sveriges Radio P4 Gotland 2017-07-17)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.