Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-09-25">25 september 2019</time>

Stopp för hårt kritiserad månadsavgift på hörapparater

Nu stoppas det hårt kritiserade förslaget om månadsavgift på hörapparater i Örebro län, åtminstone tillfälligt. På onsdagen beslutade regionens hälso- och sjukvårdsnämnd att återremittera förslaget, sedan de konstaterat att det behövdes en ”fördjupad analys”.
– Ett glädjebesked! Politikerna har lyssnat på vår kritik – vårt påverkansarbete gör skillnad, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Under de senaste veckorna har HRF arbetat intensivt för att sätta stopp för ett nytt system med månadsvisa hjälpmedelsavgifter i Region Örebro län. Ett system som skulle innebära att hörselskadade måste betala mer än dubbelt så mycket för hörapparater som vad de kostar för regionen att köpa in.

”Allvarliga konsekvenser”

En person som behöver två hörapparater skulle sammantaget få betala cirka 4 400 kronor under en femårsperiod. Det är tre gånger så mycket som landets högsta utprovningsavgift, i Gävleborg – 1 500 kronor. Orimligt och stötande, har HRF konstaterat i media och i samtal med ansvariga politiker.

Så sent som på måndagen träffade HRF-distriktet i Örebro län regionrådet Karin Sundin (S), tillsammans med HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam. Och på tisdagen skickade HRF ett brev till samtliga ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden, med klart besked om vilka allvarliga konsekvenser förslaget skulle få för enskilda hörselskadade.

Vill ha ”förtydligat förslag”

Det gav effekt. På onsdagseftermiddagen kom beskedet HRF hade hoppats på: Förslaget om månadsavgift på hörapparater och andra hjälpmedel skickas på återremiss.

– Vi känner att nämnden behöver en fördjupad analys av de sammantagna kostnaderna för enskilda hjälpmedel innan ett beslut kan fattas, och nämnden bad därför om att få ett förtydligat förslag till nästa sammanträde i oktober, säger Karin Sundin (S), ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd, i regionens pressmeddelande.

”Klokt beslut”

Lättnaden är stor i HRF. Även om beslutet om återremiss bara är en delseger, så är förslaget åtminstone tillfälligt stoppat. Dessutom väcker det hopp om mer genomarbetade förslag framöver.

– Det var ett mycket klokt beslut att återremittera förslaget om månadsavgift. Det gör att vi hoppas och tror att de kommer att fatta kloka beslut om hjälpmedelsfrågan även framöver, säger Mattias Lundekvam.

Länkar

Handlingsplan för att få hälso- och sjukvårdens ekonomi i balans (pressmeddelande från Region Örebro län 2019-09-25)

”Säg nej till landets högsta och mest ojämlika hörapparatavgift” (skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län 2019-09-24)

Förslag på höjda avgifter för hörselhjälpmedel upprör (Sveriges Radio P4 Örebro 2019-09-21)

Hård HRF-kritik mot månadsavgift på hörapparater (HRF.se 2019-09-09)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.