Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-04-23">23 april 2013</time>

”Orimliga skillnader mellan landstingens avgifter”

Det är orimligt stora skillnader mellan landstingen när det gäller avgifter för hjälpmedel. Det skriver Lika Unikas vice ordförande Jan-Peter Strömgren, som även är HRFs förbundsordförande, på Dagens Arenas debattsida.

Debattartikeln är en kommentar till ett inslag i Sveriges Radios Ekot, som har gjort en jämförelse* mellan landstingen. Den visar att avgifter för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning kan skilja mellan noll och 25 000 kronor, trots att samtliga landsting styrs av samma lag – hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Dessa stora skillnader är inte någon nyhet för HRF, som under många år har gjort kartläggningar av avgifter inom hörselvården. En del landsting tar endast ut besöksavgift vid hörapparatutprovning, medan andra landsting tar ut särskilda hörapparatavgifter, där personer med större behov får betala mer än andra.

HSL slår fast att målet är ”vård på lika villkor för hela befolkningen”. Sverige har dessutom tillträtt FN-konventionen ”Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, som slår fast människors rätt till hjälpmedel.

*Ekots kartläggning innehåller några felaktiga uppgifter när det gäller hörapparater. HRF hänvisar därför till vår egen kartläggning när det gäller detta.

Debattartikel Dagens Arena

Ekot, Sveriges Radio

HRfs kartläggning av hörapparatavgifter

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.