Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-02-13">13 februari 2014</time>

Oppositionspartierna ställer sig bakom HRFs kritik av hörselcheckar

HRFs kritik mot hörselvårdssystem med hörselcheckar får nu starkt stöd av riksdagens oppositionspartier. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in motioner som ställer sig helt bakom HRFs linje, och efterlyser en noggrann utvärdering av så kallat ”fritt val”.

oppositionen3.img_assist_custom-320x101
När regeringen nyligen presenterade propositionen ”Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel” (2013/14:67) stod det klart att HRF hade lyckats stoppa planerna på en tvingande lag om hjälpmedelscheckar i hela landet. Vår skarpa kritik av ”fritt val” av hjälpmedel hade fått effekt.

Detta applåderar nu både socialdemokraterna och Vänsterpartiet i sina motioner om propositionen: ”Att regeringen nu avstår från lagstifta om sådana checksystem innebär att det berättigade i kritiken erkänns”, skriver de.

”Felaktigt och oklokt” att stimulera införande av hörselcheckar

Ändå föreslår regeringen att Myndigheten för delaktighet, Konkurrensverket och Socialstyrelsen ska få i uppdrag att stimulera införandet av fritt val-system med checkar. ”Att stimulera införandet av system som har så stora brister, det är verkligen bekymmersamt”, kommenterade HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Och det håller socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med om. I tre motioner ger oppositionspartierna HRF sitt fulla stöd i denna fråga.

Socialdemokraterna kallar förslaget ”felaktigt och oklokt”, och Vänsterpartiet avfärdar det som ”olämpligt”. De skriver: ”Under de senaste åren har till exempel Hörselskadades Riksförbund (HRF) påvisat stora brister i de checksystem som i dag finns inom Landstinget i Stockholms län och i Region Skåne där enskilda hamnar i kläm, ibland med dryga kostnader för att få hörapparater.”

”Lyssna på kritiken”

Miljöpartiet konstaterar att ”de erfarenheter som gjorts under försökstiden har visat på stora problem och Hörselskadades Riksförbund är starkt kritiska till att införa eget ägande av hjälpmedel. Miljöpartiet menar att det finns stor anledning att lyssna på kritiken från den grupp som har haft mest erfarenhet av försöken.”

Miljöpartiet pekar på en rad av de problem som HRF har påtalat, bland annat att audionomer får dubbla roller, som både vårdgivare och säljare, vilket riskerar att skapa otrygghet för den enskilde: ”Det finns fall där den enskilde fått bekosta en stor del av hjälpmedlet för att t.ex. få den hörapparat hen har behov av.”

Föreslår utvärdering med konsekvensanalys

Oppositionspartierna säger därför nej till att låta myndigheter uppmuntra eller understödja system med ”fritt val”. Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår istället att det ska genomföras en utvärdering med konsekvensanalys av de ”fritt val”-system som nu finns. Socialdemokraterna understryker att denna utvärdering ska ske i ”dialog med berörda funktionshinderorganisationer”.

Miljöpartiet framhåller att ordentliga konsekvensanalyser är nödvändiga för att säkerställa att förändringar verkligen leder till ”förbättringar för den enskilde i förhållande till vad som gäller i dag, inte riskera att bli försämringar.”

Vänsterpartiet vill att de uppdrag som aviseras till myndigheterna bör begränsas så att de endast handlar om att hjälpa landsting och kommuner att genomföra och utveckla valfrihet och inflytande för den enskilde t.ex. genom bättre information, bättre upphandling och kompetensutveckling för förskrivare med flera: ” Något stöd eller stimulans till fritt valt med eget ägande eller liknande system ska således inte ingå i dessa uppdrag.”

Propositionen ”Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel” (2013/14:67) och de olika partiernas motioner ska behandlas av Socialutskottet i mars och april. Riksdagen tar ställning i frågan senare i vår.

Motioner från S, MP och V om hjälpmedelspropositionen:

Socialdemokraternas motion 2013/14:So12
(Lena Hallengren, Christer Engelhardt, Catharina Bråkenhielm, Lennart Axelsson, Ann Arleklo, Gunnar Sandberg, Meeri Wasberg)

Miljöpartiets motion 2013/14:So11
(Agneta Luttropp, Magnus Ehrencrona, Jonas Eriksson)

Vänsterpartiets motion 2013/14:So10
(Eva Olofsson, Bengt Berg, Marianne Berg, Amineh Kakabaveh, Lars Ohly, Lena Olsson, Mia Sydow Mölleby)

Läs mer om HRFs syn på vårdval inom hörselvården >>

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.